Obvestilo o novih omejitvah odmerka ondansetrona (zdravila Zofran in generikov) za intravensko uporabo

Rezultati dvojno slepe, randomizirane, s placebom in moksifloksacinom kontrolirane študije na 58 zdravih odraslih so pokazali od odmerka odvisno (uporabljeni so bili intravenski odmerki 8 mg in 32 mg) podaljšanje intervala QTc, kar lahko vodi v življenjsko nevarno aritmijo Torsades de Pointes. Več …

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top