Obvestilo o obveznem poslovanju z eRańćuni

Skladno u Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plańćilnih storitev za prorańćunske uporabnike (Uradni list RS, Ň°t. 111/2013; ZOPSPU-A) bo Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomońćke od 1. 1. 2015 dalje prejemala rańćune za dobavljeno blago in opravljene storitve s spremljajońćo dokumentacijo izkljuńćno v elektronski obliki (eRańćuni), in sicer prek enotne vstopne in izstopne tońćke pri Upravi Republike Slovenije za javna plańćila, Ministrstva za finance (UJP).

Izdajatelji eRańćunov, ki niso prorańćunski uporabniki, bodo lahko poŇ°iljali e-rańćune prek:

¬∑ bank, vkljuńćenih v medbanńćno izmenjavo eRańćunov (procesor Bankart);

· ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe;

¬∑ portala UJP eRańćun prek katerega bodo lahko izdajatelji poŇ°iljali eRańćune neposredno prorańćunskim uporabnikom. Portal bo podpiral poŇ°iljanje eRańćunov za manjŇ°e izdajatelje, ki v javni sektor oziroma prorańćunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjŇ°e Ň°tevilo eRańćunov (od 1. 1. 2015).

NaŇ°e dobavitelje pozivamo, da pravońćasno uredijo svoje poslovanje skladno z zahtevami ZOPSPU-A in Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih rańćunov prek enotne vstopne in izstopne tońćke pri Upravi Republike Slovenije za javna plańćila (Uradni list RS, Ň°t. 9/11, 109/12). ERańćuni, ki jih JAZMP prejema ali izdaja, morajo biti pripravljeni v obliki e-SLOGA.

Veńć o eRańćunih in o vkljuńćitvi v njihovo izmenjavo si lahko preberete na spletni strani UJP na povezavi: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258.

Hvala za razumevanje!

Scroll to Top