Obvestilo o načinu plačila pristojbin

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS, št. 65/11) in tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 37/10) objavljamo nov način upravljanja s pristojbinami, ki bo veljal od 1. 3. 2015.

Opisan način vlagateljem ne bo povzročal dodatnega dela. Sprememba obravnavanja plačil poenostavila način plačevanja z ustreznim in preglednejšim evidentiranjem nakazanih sredstev po različnih vlogah.

Postopek sprejema vloge ostaja nespremenjen, boste pa vlagatelji po sprejemu vloge obveščeni o načinu plačila pristojbine po elektronski pošti. Zato po 1. 3. 2015 NAKAZIL NE IZVAJAJTE PRED ODDAJO VLOGE! Obvestilo bo vsebovalo pravne podlage za plačilo pristojbin, znesek za nakazilo, sklicno številko in rok plačila. Pri nakazilu pristojbine se po 1. 3. 2015 OBVEZNO SKLICUJTE NA V OBVESTILU DODELJENO SKLICNO ŠTEVILKO!

Prosimo vas, da vlagatelji zagotovite stalni elektronski naslov za obveščanje v zvezi z vašimi vlogami in da pri vsaki vlogi zagotovite podatek z ustreznim naslovom elektronske pošte.

JAZMP bo spremljala pristojbine prek poštnega naslova: . Za morebitna vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo po elektronski pošti in po telefonu: 08 2000 584.

Hvala za razumevanje!

Scroll to Top