Zahteva Dr. Mateja Breznika za razrešitev z mesta direktorja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) iz osebnih razlogov

Dr. Matej Breznik je dne 26.1.2015 podal zahtevo za razrešitev z mesta direktorja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) iz osebnih razlogov. Svet JAZMP je dne 28.1.2015 sprejel sklep, v katerem predlaga Vladi RS, da se dr. Mateja Breznika predčasno razreši dolžnosti direktorja JAZMP in sklep v katerem predlaga Vladi RS, da se za vršilko dolžnosti direktorja JAZMP, do imenovanja novega direktorja in za dobo največ šestih mesecev, imenuje mag. Katarino Štraus.

Scroll to Top