Obvestilo zavezancem za plačilo letnih pristojbin v letu 2015

V zvezi s plačili letnih pristojbin iz 189. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; ZZdr-2), 62. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09), 4. člena Pravilnika o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list. RS, št. 65/11) in 4. člena Pravilnika o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 37/10) vse zavezance za plačilo letnih pristojbin obveščamo, da bodo za plačilo letnih pristojbin prejeli pozive, in sicer najkasneje do 16. 3. 2015. V pozivu, s katerim bodo zavezanci pozvani k plačilu letne pristojbine, bo navedena višina in način plačila pristojbine.

Pozive za plačilo bodo prejeli:

· imetniki dovoljenj za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom,

· imetniki dovoljenj za promet s homeopatskim zdravilom,

· imetniki dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil,

· imetniki dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na debelo,

· imetniki dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni in

· imetnik dovoljenja za priglašeni organi za postopke ugotavljanja skladnosti na področju medicinskih pripomočkov.

 Zastopniki za več imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom bodo pozive za plačilo letne pristojbine prejeli za vsakega imetnika posebej.

 Reklamacije za prejete pozive zavezanci posredujejo po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za finančno poslovanje, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: 

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top