Pričetek objave seznama zdravil za uporabo v humani medicini, ki so pridobila dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravil

JAZMP z današnjim dnem pričenja z objavo seznama zdravil  za uporabo v humani medicini, ki nimajo dovoljenja za promet v RS,  so pa pridobila  dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravil v Republiko Slovenijo. Seznam objavljamo kot še eno od podlag za boljšo preskrbo in dostopnost zdravil za uporabo v humani medicini v Republiki Sloveniji. Seznam bo JAZMP posodabljala vsak  mesec. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top