Seznami

Dovoljenja s področja pristojnosti

Zdravila

Medicinski pripomočki

Preskrba s tkivi in celicami

  • Seznam imetnikov dovoljenj za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami

Preskrba s krvjo

  • Ni seznamov.

Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravila na trgu

  • Podatki o napovedanih prihodih zdravil na trg, motnjah v preskrbi z zdravilom, začasnih ali stalnih prenehanjih opravljanja prometa z zdravilom za uporabo v humani medicini (Initiates file downloadxls in Initiates file downloadpdf)

Medsebojno zamenljiva zdravila

Nujno potrebna zdravila

Poslovne donacije

Vnos oziroma uvoz zdravil