DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRESKRBE S KRVJO

JAZMP v dejavnosti preskrbe s krvjo izdaja dovoljenja transfuzijskim centrom in transfuzijskim zavodom skladno z določbami Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/2006).

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s področja dejavnosti preskrbe s krvjo:

  • izdaja dovoljenj  za  dejavnost  preskrbe s krvjo v 90 dneh od prejema popolne vloge;
  • sprememba dovoljenja za dejavnost preskrbe s krvjo,
  • preklic dovoljenja za dejavnost  preskrbe s krvjo.
Scroll to Top