Pridobitev dovoljenja za preskrbo s krvjo

5. člen Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in 3., 4., 5., 6. ter 7. člen Pravilnika o postopku izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo (Uradni list RS, št. 6/08) določajo postopek in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbo s krvjo.

Predpisani obrazec ne obstaja. 

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani upravni taksi.

Scroll to Top