Imenovanje vršilke dolžnosti direktorice Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Vlada RS je na 31. redni seji, dne 11. aprila 2015 izdala odločbo, s katero je mag. Katarino Štraus, do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top