Imenovanje vršilke dolžnosti direktorice Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Vlada RS je na 31. redni seji, dne 11. aprila 2015 izdala odločbo, s katero je mag. Katarino Štraus, do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Več…

Scroll to Top