JAZMP je izdala začasno odločbo, s katero je SIQ imenovala za priglašeni organ na področju medicinskih pripomočkov

Začasna odločba omogoča nemoteno delovanje priglašenega organa na področju medicinskih pripomočkov SIQ in s tem  izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po 22. členu Zakona o medicinskih pripomočkih ( Uradni list RS, št. 98/09) v nespremenjenem obsegu za obdobje štirih mesecev od dneva vročitve omenjene odločbe, ki je bila izvršena 8.4.2015. Odločba je bila izdana po predhodnem  soglasju z Evropske komisije na podlagi nacionalne zakonodaje zaradi dolgotrajnosti postopka za imenovanje priglašenega organa, ki poteka v skladu z določbami Uredbe 920/2013 od 23.10.2014 in še ni končan. 

Scroll to Top