Mnenje Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) glede upotrabe lidokaina pri ┼żivalih za prehrano ljudi

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je objavil naslednje mnenje glede uporabe lidokaina pri ┼żivalih za prehrano ljudi: uporaba lidokaina v kaskadi (─Źlen 11 Direktive 2001/82/EC) pri pra┼íi─Źih in govedu predstavlja nepomembno tveganje glede zaostankov zdravila v mesu, vendar obstaja mo┼żnost pojava zaostankov v mleku.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/04/news_detail_002305.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2015/04/WC500186090.pdf

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2015/04/WC500186091.pdf

Scroll to Top