Oddaja eAF v papirni obliki

Od 1. januarja 2016 je za vse vloge za pridobitev in vzdrževanje dovoljenj za promet z zdravili obvezna uporaba obrazcev v elektronski obliki (eAF). JAZMP vzpostavlja sisteme za samodejen zajem podatkov iz obrazcev, zato predlagatelje vljudno prosimo, da v primeru oddaje vloge v papirni obliki, poleg ostale podporne dokumentacije, predložijo tudi eAF na CD/DVD. Elektronski dokument eAF mora biti identičen tistemu, ki ga je predlagatelj oddal v papirni obliki.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top