Obvestilo zavezancem za plačilo letnih pristojbin v letu 2016

V zvezi s plačili letnih pristojbin iz 189. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; ZZdr-2), 62. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09), 4. člena Pravilnika o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list. RS, št. 65/11) in 4. člena Pravilnika o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 37/10) vse zavezance za plačilo letnih pristojbin obveščamo, da bodo za plačilo letnih pristojbin prejeli pozive, in sicer do 18. 2. 2016. Sestavni del poziva bo seznam vseh dovoljenj pridobljenih do 31. 12. 2015. V pozivu, s katerim bodo zavezanci pozvani k plačilu letne pristojbine, bo navedena višina in način plačila pristojbine.

Pozive za plačilo bodo prejeli:

· imetniki dovoljenj za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom,

· imetniki dovoljenj za promet s homeopatskim zdravilom,

· imetniki dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil,

· imetniki dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na debelo,

· imetniki dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni in

· imetnik dovoljenja za priglašeni organi za postopke ugotavljanja skladnosti na področju medicinskih pripomočkov.

Reklamacije za prejete pozive zavezanci posredujejo po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za finančno poslovanje, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: .

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top