Obvestilo o objavi nove uredbe o medicinskih pripomočkih ter uredbe o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Z dnem 05.05.2017 sta bili v Uradnem listu Evropske unije objavljeni UREDBA (EU) 2017/745 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih ter UREDBA (EU) 2017/746 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju: uredbi). Več…

Scroll to Top