Objava dopolnjene tretje izdaje Formulariuma Slovenicuma (FS 3.3.1)

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 21. avgusta 2017 objavila spletno izdajo Prvega dopolnila k Tretjemu dopolnilu Tretje izdaje Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum 3.3.1, dostopno na spletnem naslovu www.formularium.si.

Dopolnilo poleg že objavljenih vsebin zadnje izdaje FS vsebuje tudi prevod nemške monografije Cannabisblüten (DAB).

Evropska farmakopeja, ki predpisuje standarde kakovosti za zdravilne učinkovine, pomožne snovi in zdravila, med drugim tudi za več rastlinskih drog, trenutno še ne vsebuje monografije za cvet konoplje. Z objavo monografije v FS je tako predpisan standard kakovosti za cvetne in plodne vršičke konoplje (Cannabis flos) v Republiki Sloveniji, ki bo veljal do sprejetja monografije za cvet konoplje v Evropski farmakopeji. V lanskem letu je Komisija za Evropsko farmakopejo pri EDQM potrdila uvrstitev izdelave monografije za cvet konoplje na dnevni red izvedenske skupine, vendar so postopki izdelave monografij zaradi strokovne zahtevnosti in vključevanja zainteresirane javnosti dolgotrajni. Monografija za cvet konoplje bo zato uvrščena v Evropsko farmakopejo predvidoma čez eno do dve leti. Zaradi tega v tej izdaji objavljamo prevod monografije za cvet konoplje iz nemške farmakopeje (DAB), s čimer bomo zapolnili vrzel glede veljavnega standarda kakovosti te rastlinske droge v Republiki Sloveniji in s tem omogočili njeno čimprejšnjo uporabo in dostopnost za bolnike, ki jo potrebujejo. 

Monografija Cvet konoplje (Cannabis flos) je dostopna tudi brezplačno na spletnem naslovu www.formularium.si v zavihku Brezplačne vsebine. 

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top