Sprememba pravilnika o DzP v humani medicini

Obveščamo vas, da je bil 28. 7. 2017 v uradnem listu RS št. 41/2017 objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini, ki med drugim spreminja vsebino 3. člena pravilnika iz leta 2014.

3. člen, ki opredeljuje način predložitve vloge, se vsebinsko spreminja tako, da se opušča zahteva po vzporedni oddaji lastnoročno podpisanega spremnega dopisa v primeru, da je vloga poslana prek spletnega sistema CESP in ni podpisana z naprednim elektronskim podpisom, osnovanim na kvalificiranem digitalnem potrdilu (KDP).

Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top