JAZMP od danes objavlja Seznam esencialnih zdravil

JAZMP je na spletni strani objavila Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini, ki ga je v Uradnem Listu RS, št.67/17 objavila ministrica za zdravje.