Memorandum o sodelovanju med ministrstvoma Kraljevine Nizozemske in Republike Slovenije

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje, blaginjo in šport Kraljevine Nizozemske sta podpisali sporazum s ciljem vzajemne pripravljenosti za dolgoročno sodelovanje na področju regulative zdravil v humani in veterinarski medicini.

S podpisom memoranduma bo v letih 2018-2020 na voljo finančna podpora nizozemske vlade za dvostransko sodelovanje na področju regulative zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini med Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ter nizozemskim Odborom za ocenjevanje zdravil (Medicines Evaluation Board – MEB).

Sodelovanje bo vključevalo razvoj strokovnjakov s področja regulative zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ter širitev znanstvenih in strokovnih zmogljivosti po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije – Brexit.

Širitev ekspertize JAZMP bo omogočilo prevzem dodatnega dela s strani Evropske agencije za zdravila (EMA), ki bo tako lahko v večji meri sodelovala pri delitvi dela v okviru Evropske mreže za zdravila, kar bo dodatno prispevalo k večji dostopnost zdravil na slovenskem trgu.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top