Izid nove, četrte izdaje Formulariuma Slovenicuma (FS 4.0)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke najavlja izdajo nove, četrte izdaje FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 4.0)

Letos je preteklo dvajset let, odkar Formularium Slovenicum izhaja. Prva izdaja je izšla leta 1998 in je obsegala šest dopolnil, druga izdaja leta 2005 s petimi dopolnili in tretja leta 2011 s tremi dopolnili. Letošnja, četrta izdaja, je povsem prenovljena in bo izšla le v spletni obliki 27. avgusta 2018 na že znanem naslovu www.formularium.si.  

Četrta izdaja FS vsebuje izbrane vsebine 9. izdaje Evropske farmakopeje in njenih dodatkov (Suplementi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 in 9.5) ter posebne nacionalne vsebine. Vsebinsko in oblikovno je zasnovana na nov, bolj razumljiv način, ki sledi ureditvi Ph. Eur.

Nekatere novosti v četrti izdaji želimo posebej poudariti:

 • V celoti so objavljena Splošna obvestila (razdelki 1.1. do 1.6.), ki se nanašajo na vse monografije in druga besedila Evropske farmakopeje. Prevod je pomembna dopolnitev in omogoča boljše razumevanje Ph. Eur.
 • Objavljeni so posodobljeni in dopolnjeni seznami reagentov, standardnih in pufrskih raztopin, primarnih standardov za volumetrične raztopine ter seznam volumetričnih raztopin.
 • V podpoglavju Splošna besedila je na novo objavljen celoten prevod poglavja Referenčni standardi (5.12.), ki jih uporabljamo za istovetenje, preverjanje čistote in določanje vsebnosti snovi, navedenih v monografijah ali splošnih poglavjih Evropske farmakopeje
 • V celoti je revidirano poglavje Metode priprave sterilnih izdelkov (5.1.1.), ki na boljši, metodičen način navaja vrste in pogoje sterilizacijskih procesov.
 • Na novo je objavljeno tudi poglavje Monografije o ekstraktih iz rastlinskih drog (5.23.), ki podrobneje opisuje, na kakšen način so pripravljene monografije Ph. Eur. o ekstraktih iz rastlinskih drog ter opredeljuje načela, po katerih so razvrščeni ekstrakti.
 • Dopolnjeni sta splošni poglavji 5.12 Referenčni standardi in 5.15 S funkcionalnostjo povezane lastnosti pomožnih snovi (FRC).
 • Revidirana je monografija Cvet konoplje.
 • V FS 4.0 niso več objavljene monografije farmacevtskih pripravkov in seznami standardnih izrazov.

Najavljamo tudi tradicionalno enodnevno strokovno posvetovanje, namenjeno predstavitvi novosti, ki jih prinaša četrta izdaja FS. Posvetovanje bo v četrtek, 25. oktobra 2018 v dvorani A v I. nadstropju Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani, kamor vas ob tem pomembnem dogodku vljudno vabimo!

 •   
 •  
 •  
 •  
Scroll to Top