Poziv javnim in bolnišničnim lekarnam k implementaciji uredbe o zaščitnih elementih

V okviru prizadevanj za povečano varovanje javnega zdravja s krepitvijo boja proti ponarejanju zdravil se 9. februarja 2019 prične izvajati Delegirana uredba (EU) 2016/161, ki določa dva obvezna zaščitna elementa na zdravilih; edinstveno oznako in pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo. Edinstvena oznaka bo omogočala identifikacijo in preverjanje avtentičnosti vsakega posameznega pakiranja zdravila, pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo pa bo omogočil preverjanje ali se je posegalo v ovojnino zdravila. 

Initiates file download

Več…

Scroll to Top