Zaprosilo za posredovanje načrtovanih sprememb v letu 2019; Proizvodnja in promet z zdravili in učinkovinami

ZADEVA: Zaprosilo za posredovanje načrtovanih sprememb v letu 2019

Spoštovani,

z namenom optimizacije organizacije dela, hitrejše obravnave prispelih vlog ter preverjanja izpolnjevanja pogojev s strani komisij za ugotavljanje izpolnjevanja predpisanih pogojev, ki jih imenuje Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev proizvodnje in prometa z zdravili in učinkovinami, Vas prosimo za posredovanje podatkov o načrtovanih spremembah pogojev, ki jih planirate  v letu 2019.  Prosili bi vas, da nam sporočate predvsem spremembe, ki so bile  podlaga  za izdajo veljavnega dovoljenja.

Navedene podatke bi potrebovali za pripravo plana dela JAZMP za področje regulative dejavnosti za leto 2019 in vas Vljudno prosimo, da nam jih v kolikor je to mogoče sporočite do 1. 11. 2018, na elektronski naslov: .

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za odgovor in vaše sodelovanje

Scroll to Top