Poziv imetnikom dovoljenj za promet z zdravili za posredovanje kod zdravil, uporabljenih v edinstveni oznaki

JAZMP poziva imetnike dovoljenj za promet z zdravili, da za namene zagotavljanja povezljivosti podatkov in nemoten začetek izvajanja Delegirane uredbe Komisije EU 2016/161, na e-predal  posredujejo podatke o kodah zdravil (šifrah proizvoda), ki bodo uporabljene v edinstvenih oznakah, nameščenih na zdravilih namenjenih na trg Republike Slovenije. JAZMP bo navedene podatke začasno zbirala in jih dala na voljo zainteresiranim ponudnikom IT storitev. Pričakujemo pa, da se bo v prihodnje izoblikovala trajna rešitev zbiranja in obdelave navedenih podatkov.

Imetniki dovoljenj za promet z zdravili naj zgoraj navedene podatke posreduje v Excel preglednici skupaj z naslednjimi atributi:

  • nacionalni identifikator zdravila (delovna šifra)
  • ime zdravila
  • pakiranje

Prav tako naj imetniki dovoljenj za promet z zdravili, naj zgoraj navedeni e-naslov, posredujejo tudi morebitne spremembe že posredovanih kod zdravil.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top