Objava podatkov o zaščitnih elementih v CBZ

Spoštovani,

sporočamo vam, da so od 6. februarja 2019 v Centralni bazi zdravil na voljo podatki o obveznosti namestitve zaščitnih elementov na zdravila.  Ikona se nahaja nad ikonama »Navodilo« in »SmPC«

Ikona   označuje, da mora biti ovojnina zdravila opremljena z edinstveno oznako (UI) in pripomočkom za zaščito pred poseganjem v zdravilo (ATD).

Ikona   označuje, da ovojnina zdravila ne sme biti opremljena z edinstveno oznako (UI) in ni opremljena s pripomočkom za zaščito pred poseganjem v zdravilo (ATD).

Ikona   označuje, da je na ovojnino nameščen pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo (ATD), ne sme pa biti na ovojnino nameščena edinstvena oznaka (UI).

Po objavi podatkov smo ugotovili, da se pri nekaterih zdravilih z začasnim dovoljenjem za vnos oz. uvoz s seznama esencialnih in nujno potrebnih zdravil, zaradi tehničnih težav ne pojavljajo pravilne vrednosti tega atributa. Težave pospešeno odpravljamo.

JAZMP

Scroll to Top