OBVESTILO V ZVEZI Z MOREBITNIM IZSTOPOM UK IZ EU BREZ SPORAZUMA IN MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI NA TRGU EU

Spoštovani!

Združeno kraljestvo (UK) je 29. marca 2017 predložilo obvestilo o svoji nameri, da se umakne iz Evropske unije (EU). V kolikor sporazum o ratifikaciji ne bo določil drugega datuma ali če Evropski Svet ne podaljša obdobja v skladu s tretjim odstavkom 50. člena Pogodbe o Evropski uniji, bo UK postala tretja država 30. marca 2019 do 00:00h (CET). 

Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top