Zdravila za respiratorne bolezni, ki vsebujejo lizat bakterij

Evropska agencija za zdravila (EMA) priporoča, da se zdravila za respiratorne bolezni, ki vsebujejo lizat bakterij, uporabljajo le za preprečevanje ponavljajočih se respiratornih okužb, razen pljučnice. To priporočilo je posledica pregleda, na podlagi katerega je bilo zaključeno, da ni robustnih podatkov, ki bi kazali, da so tovrstna zdravila učinkovita pri zdravljenju stanj z respiratorno okužbo ali za preprečevanje pljučnice, in da posledično naj ne bi bila uporabljena za ta namen.

V pregledu je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (angl. Committee for Medicinal Prducts for Human Use – CHMP), strokovni organ pri EMI, upošteval rezultate kliničnih študij, podatkov o neželenih učinkih teh zdravil in mnenje ekspertne skupine za infekcijske bolezni.

Kljub omejenim podatkom, se je s pregledom ugotovilo, da so o učinkovitosti teh zdravil pri preprečevanju ponavljajočih se okužba dihalne poti ter da je varnostni profil v skladu s tistim, ki je za tovrstna zdravila pričakovan. CHMP je zato izdal priporočilo, da se ta zdravila lahko še naprej uporabljajo za preprečevanje, a morajo podjetja predložiti dodatne podatke o varnosti in učinkovitosti na podlagi novih kliničnih študij, in sicer do leta 2026.

Več o tem zdravilu ter informacije za paciente in zdravstvene delavce lahko najdete na spletni strani EMA: pisno sporočilo za javnost [v angleščini].

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top