Zdravila za respiratorne bolezni, ki vsebujejo lizat bakterij

Evropska agencija za zdravila (EMA) priporońća, da se zdravila za respiratorne bolezni, ki vsebujejo lizat bakterij, uporabljajo le za prepreńćevanje ponavljajońćih se respiratornih okuŇĺb, razen pljuńćnice. To priporońćilo je posledica pregleda, na podlagi katerega je bilo zakljuńćeno, da ni robustnih podatkov, ki bi kazali, da so tovrstna zdravila uńćinkovita pri zdravljenju stanj z respiratorno okuŇĺbo ali za prepreńćevanje pljuńćnice, in da posledińćno naj ne bi bila uporabljena za ta namen.

V pregledu je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (angl. Committee for Medicinal Prducts for Human Use – CHMP), strokovni organ pri EMI, upoŇ°teval rezultate klinińćnih Ň°tudij, podatkov o neŇĺelenih uńćinkih teh zdravil in mnenje ekspertne skupine za infekcijske bolezni.

Kljub omejenim podatkom, se je s pregledom ugotovilo, da so o uńćinkovitosti teh zdravil pri prepreńćevanju ponavljajońćih se okuŇĺba dihalne poti ter da je varnostni profil v skladu s tistim, ki je za tovrstna zdravila prińćakovan. CHMP je zato izdal priporońćilo, da se ta zdravila lahko Ň°e naprej uporabljajo za prepreńćevanje, a morajo podjetja predloŇĺiti dodatne podatke o varnosti in uńćinkovitosti na podlagi novih klinińćnih Ň°tudij, in sicer do leta 2026.

Veńć o tem zdravilu ter informacije za paciente in zdravstvene delavce lahko najdete na spletni strani EMA: pisno sporońćilo za javnost [v angleŇ°ńćini].

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top