OGLAŠEVANJE TER PRODAJA IZDELKA »PROLESAN PURE« NA SPLETNIH STRANEH NA ZAVAJAJOČ NAČIN

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o …

OGLAŠEVANJE TER PRODAJA IZDELKA »PROLESAN PURE« NA SPLETNIH STRANEH NA ZAVAJAJOČ NAČIN Več »