Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in kamp opreme

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list …

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in kamp opreme Več »