Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in kamp opreme

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in kamp opreme, št. 7312-3/2020.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in kamp opreme
• Prilogi – Opis (slike) in specifikacije računalniške in kamp opreme
• Obrazec Ponudba

Scroll to Top