REVIDIRANO NAVODILO ZA DOLOČANJE ŠTEVILK POSTOPKOV

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke objavlja revidirano Navodilo za določanje številk postopkov za zdravila za uporabo v humani medicini, ki so oziroma bodo dovoljenje za promet pridobila po nacionalnem postopku

Pripadajoči obrazec je ostal nespremenjen.

Glavne novosti v revidiranem dokumentu so:

  • dopolnitev glede dodeljevanja številk postopkov za zdravila, ki bodo pridobila začasno DzP na podlagi 54. člena Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19)-nujni ukrepi za varovanje javnega zdravja
  • dopolnitev oznak za predložitev dokumentov, vezanih na zaveze (follow-up measures)

Revidirano navodilo se začne uporabljati 1.11.2021.

Scroll to Top