Nekategorizirano

Novosti pri pristojbinah

Tarifa JAZMP velja od 3. 3. 2018. Navodila si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.jazmp.si/index.php?id=305&L=0

Smernice imetnikom dovoljenj za proizvodnjo zdravil glede obveščanja o spremembah proizvodnih aktivnosti in ne Dovoljenje za proizvodnjo zdravil (Pravilnik o proizvodni zdravil, Uradni list RS, št. 81/16)

Dovoljenje za proizvodnjo zdravil (Pravilnik o proizvodni zdravil, Uradni list RS, št. 81/16) se izda na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki …

Smernice imetnikom dovoljenj za proizvodnjo zdravil glede obveščanja o spremembah proizvodnih aktivnosti in ne Dovoljenje za proizvodnjo zdravil (Pravilnik o proizvodni zdravil, Uradni list RS, št. 81/16) Več »

Scroll to Top