Vsebina je pripravljena s strani razli─Źnih strokovnih skupin in sodelavcev JAZMP z namenom osvetliti koristi uporabe cepiv proti nalezljivi bolezni covid-19 s podajanjem odgovorov na vpra┼íanja v zvezi s cepivi in zdravili, zastavljena s strani javnosti.

Preden cepivo v EU pridobi dovoljenje za promet, mora podjetje, ki je cepivo razvilo, izvesti zahtevna presku┼íanja cepiva, katera znanstveno ovrednoti Evropska agencija za zdravila (EMA). Trije stebri razvoja so kakovost cepiva, predklini─Źna presku┼íanja in klini─Źna presku┼íanja. Ko so vsa tri podro─Źja v zadostni meri podprta z rezultati in dokumentacijo, proizvajalci cepiv lahko predlo┼żijo vse podatke skupaj v vlogi za pridobitev dovoljenja za promet.

 Slika 1: Razvoj cepiv in faze odobritve

Vir:  spletna stran EMA: COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring; https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring, dostop september 2021.

Razvoj cepiva je kompleksen postopek in obi─Źajno poteka veliko ve─Ź ─Źasa, vendar je hiter dostop do enega ali ve─Ź cepiv proti covidu-19 bistvenega pomena za obvladovanje pandemije, za┼í─Źito zdravstvenih sistemov, re┼íevanje ┼żivljenj in za okrevanje svetovnega gospodarstva, zato so raziskovalci, proizvajalci cepiv in vlade usmerili svoje vire v ─Źimprej┼ínjo zagotovitev cepiv proti covidu-19 za ─Źim ve─Źje ┼ítevilo ljudi po svetu, da se s tem zajezi posledice epidemije.

Po izbruhu oku┼żb s SARS-CoV-1 ter MERS-CoV je bilo razvitih ve─Ź kandidatnih cepiv, ki so temeljila na oslabljenih virusih, inaktiviranih virusih, vektorskih cepivih, cepivih na osnovi nukleinskih kislin (DNA ali RNA) ter na rekombinantnem proteinu S. Na osnovi podobnosti virusov SARS-CoV-1 ter MERS-CoV z virusom SARS-CoV-2 (v 79 %), je bil opredeljen protein virusne ovojnice (protein S) kot najugodnej┼ía tar─Źa za na─Źrtovanje imunogena.

Kljub pospe┼íenemu razvoju pa se zahteve za kakovost, varnost in u─Źinkovitost cepiv proti covidu-19 ne rahljajo. Varnost in u─Źinkovitost kandidatnih cepiv proti covidu-19 se preverja skozi vsa nujna klini─Źna presku┼íanja, ki vklju─Źujejo razli─Źne skupine populacij po svetu in v katerih ugotavljajo varnost in u─Źinkovitost ve─Ź cepiv vzporedno v primerjavi s placebo kontrolo. Tovrstne globalne ┼ítudije omogo─Źajo hitrej┼íe in zanesljivej┼íe rezultate o sami u─Źinkovitosti posameznega cepiva in lahko hitreje ugotovijo ali ima dolo─Źeno cepivo ┼íkodljive u─Źinke, ki jih druga cepiva nimajo.

Slika 2: Obi─Źajni in pospe┼íeni razvoj cepiv

Vir: Svetovna zdravstvena organizacija; EPI-WIN updates: Update on COVID-19 Vaccine Development;  Coronavirus update 45. WHO; 2020; https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update45-vaccines-developement.pdf?sfvrsn=13098bfc_5; dostop september 2021.

 

Vsa kandidatna cepiva, namenjena za evropski trg, so pred pridobitvijo dovoljenja za promet pregledana in ocenjena na Evropski agenciji za zdravila (EMA), ki za vsako vlogo vklju─Źi vse razpolo┼żljive vire in visoko usposobljeni, neodvisni strokovnjaki iz dr┼żav EU dokumentacijo znanstveno ovrednotijo. Znanstveno oceno cepiva nato ovrednoti Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP ÔÇô Committee for Medicinal Products for Human Use; v nadaljevanju: Odbor), ki sprejme stali┼í─Źe glede ustreznosti predlo┼żene dokumentacije ter pretehta koristi novega cepiva, kot je za┼í─Źita pred boleznijo, in tveganja zaradi potencialnih ne┼żelenih u─Źinkov. EMA nato posreduje Evropski komisiji priporo─Źilo glede odobritve cepiva in izdaje pogojnega dovoljenja za promet.

Postopek ocenjevanja kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti cepiva se izvaja s sprotnim pregledovanjem podatkov (t.i. Rolling Review procedure), kar pomeni, da je dokumentacija za pridobitev dovoljena ocenjena po fazah in je za posamezno fazo pregledana in ocenjena takoj, ko se posamezna faza zaklju─Źi in so podatki na voljo, kljub temu, da so nadaljnje faze takrat ┼íe v teku. Ta postopek se uporablja v izrednih razmerah za varovanje javnega zdravja, ki omogo─Źa EMA, da oceni podatke takoj, ko so na voljo. Na ta na─Źin je cepivo lahko na voljo hitreje kot obi─Źajno, ob tem pa ostanejo zagotovljeni najvi┼íji standardi za zagotavljanje kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti cepiv.

Slika 3: Primerjava obi─Źajnega postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom in postopka za pridobitev┬á dovoljenja za promet za cepiva proti covidu-19

(Vir: spletna stran EMA: COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring; dostopno na https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring

Pogojno dovoljenje za promet z zdravilom je regulatorni mehanizem, predviden v EU zakonodaji, ki omogo─Źa pospe┼íen dostop do nujno potrebnih zdravil, takoj ko so na voljo zadostni podatki, ki dokazujejo, da koristi zdravila prevladajo nad tveganji. Za zdravila s pogojnim dovoljenjem za promet so vzpostavljeni strogi za┼í─Źitni ukrepi in kontrole glede varnosti zdravila po odobritvi ter predstavljajo nadzorovan in robusten okvir za zagotovitev visoke ravni za┼í─Źite javnega zdravja dr┼żavljanov EU, ob ─Źemer so upo┼ítevani predpisani visoki standardi glede zagotavljanja kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti. Postopek pogojnega dovoljenja za promet zagotavlja, da se upo┼íteva celotna postopkovna shema za pridobitev dovoljenja za promet, vklju─Źno z neodvisnim nadzorom cepiv ob spro┼í─Źanju serij na trg, ki ga izvaja mre┼ża uradnih kontrolnih laboratorijev za zdravila (OMCL). Opisani mehanizem v sedanji pandemi─Źni krizi vsem dr┼żavljanom EU omogo─Źa dostop do cepiv proti coviduÔÇĹ19.

Pravna podlaga za izdajo pogojnega dovoljenja za promet s strani Evropske komisije so dolo─Źbe Uredbe (ES) 507/2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na podro─Źje uporabe Uredbe (ES) 726/2004 ter dolo─Źbe Uredbe (ES) 726/2004.

Uredba (ES) 507/2006 namre─Ź podrobneje opredeljuje mo┼żnosti uporabe pogojnega dovoljenja za promet, in sicer za zdravila za uporabo v humani medicini, ki pripadajo eni od naslednjih kategorij:

 1. zdravila, namenjena za zdravljenje, prepre─Źevanje ali diagnozo hudo iz─Źrpavajo─Źih ali smrtno nevarnih bolezni;
 2. zdravila, ki se uporabljajo v nujnih primerih v odziv na tveganja za javno zdravje, ki sta jih priznali bodisi Svetovna zdravstvena organizacija bodisi Skupnost v okviru Odlo─Źbe 2119/98/ES;
 3. zdravila, dolo─Źena kot zdravila sirote v skladu s ─Źlenom 3 Uredbe (ES) 141/2000.

Tak┼íno dovoljenje vsebuje pravno zavezujo─Źe obveznosti oz. pogoje, ki jih je s strani imetnika dovoljenja potrebno izpolniti v predvidenih ─Źasovnih rokih, ki so navedeni v prilogi II k t.i. izvedbenemu sklepu Evropske komisije o izdaji pogojnega dovoljenja za promet, ki je formalni dokument Evropske komisije, ki posameznemu zdravilu oz. cepivu omogo─Źa in dovoljuje tr┼żenje v EU. Te obveznosti lahko vklju─Źujejo dokon─Źanje teko─Źih ali novih ┼ítudij ali zbiranje dodatnih podatkov, ki potrjujejo, da razmerje med koristmi in tveganji zdravila/cepiva ostaja pozitivno.

Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom vlo┼żijo vlogo za podalj┼íanje pogojnega dovoljenja za promet pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) vsaj ┼íest mesecev pred potekom pogojnega dovoljenja za promet, skupaj s┬á poro─Źilom o izpolnjevanju obveznosti, ki zanj veljajo. Glede na dokumentacijo, ki jo imetniki dovoljenj za promet z zadevnimi zdravili/cepivi predlo┼żijo v skladu s temi zahtevami, EMA ponovno oceni razmerje med koristmi in tveganji pri uporabi zdravil/cepiv ter v primeru pozitivne ocene poda priporo─Źilo Evropski komisiji glede mo┼żnosti izdaje dovoljenja z veljavnostjo 5 let ali ponovnega podalj┼íanja za 1 leto. V kolikor EMA vloge za podalj┼íanje ne bi prejela, bi pogojno dovoljenje prenehalo veljati po enem letu.

Veljavnost vsakega dovoljenja za promet izhaja iz 4.┬á─Źlena izvedbenega sklepa Evropske komisije in je vezano na datum uradnega obvestila. Datum uradnega obvestila je za vsako zdravilo/cepivo razviden iz vsakokratne objave v Uradnem listu Evropske unije, javnosti pa je ta podatek v vseh uradnih jezikih dr┼żav ─Źlanic EU na voljo v Registru Skupnosti (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/).

Pomembnej┼íe povezave za ve─Ź informacij o pogojnem dovoljenju za promet z zdravilom so dostopne na spletni strani EMA: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation.

Zdravilo Sutent, ki vsebuje u─Źinkovino sunitinib in je namenjeno zdravljenju raka[1], je bilo prvo zdravilo, za katerega je Evropska komisija na podlagi mnenja EMA izdala pogojno dovoljenje za promet, in sicer 19. 7. 2006. Zanj je Evropska komisija izdala dovoljenje za promet z veljavnostjo 5 let 11. 1. 2007.

Evropska komisija za zdravila je pogojna dovoljenja za promet izdala za zdravljenje bolezni na podro─Źju onkologije, hepatologije/gastroenterologije, hematologije/hemostaziologije, za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij, za zdravljenje infekcij z mikobakterijami ter v obdobju pandemije tudi za cepiva proti covidu-19. V Republiki Sloveniji je bolnikom na voljo preko 30 zdravil s pogojnim dovoljenjem za promet (upo┼ítevajo─Ź tudi cepiva proti covidu-19) od skupno 44 avtoriziranih zdravil s strani Evropske komisije[2].

Sistem izdaje pogojnih dovoljenj za promet ┼żelimo osvetliti tudi s primerom izdanega pogojnega dovoljenja za promet za zdravilo siroto Zolgensma, ko se je v primeru de─Źka Krisa in tudi nedavno ob aplikaciji zdravila enoletnemu otroku v UKC Ljubljana decembra 2021 v javnosti mo─Źno raz┼íirilo zavedanje o redkih boleznih. Pogojno dovoljenje za promet je bilo za zadevno zdravilo maja 2021 s strani Evropske komisije ponovno podalj┼íano za 1 leto.

Evropska komisija podatke o vseh izdanih dovoljenjih za promet (tako dovoljenj za promet z zdravili z veljavnostjo 5 let kot pogojnih dovoljenj za promet z zdravili z veljavnostjo 1 leta) objavlja v Registru Skupnosti (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/).

EMA je leta 2017 izdala 10-letno poro─Źilo EMA o izdanih pogojnih dovoljenjih za promet, ki je javno dostopno na povezavi https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-years-experience-european-medicines-agency_en.pdf. Podatki o izdanih pogojnih dovoljenjih za promet so tudi del letnih poro─Źil o delu EMA.

[1] Odobrene indikacije pri zdravilu Sutent (vir Register Skupnosti):
– Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST ÔÇô gastrointestinal stromal tumour)
Zdravilo Sutent je indicirano za zdravljenje neizrezljivega in/ali metastatskega malignega gastrointestinalnega stromalnega tumorja (GIST) pri odraslih, ─Źe zdravljenje z imatinibom zaradi odpornosti ali neprena┼íanja ni bilo uspe┼íno.
– Metastatski karcinom ledvi─Źnih celic (MRCC ÔÇô metastatic renal cell carcinoma)
Zdravilo Sutent je indicirano za zdravljenje napredovalega/metastatskega karcinoma ledvi─Źnih celic (MRCC) pri odraslih.
-Nevroendokrini tumorji trebu┼íne slinavke (pNET ÔÇô pancreatic neuroendocrine tumours)
Zdravilo Sutent je indicirano za zdravljenje neizrezljivih ali metastatskih, dobro diferenciranih nevroendokrinih tumorjev trebušne slinavke (pNET), kadar gre za napredovanje bolezni pri odraslih.

[2] Vir EMA: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data (januar 2022).

Pogoj za prihod zdravila na trg je dovoljenje za promet z zdravilom. Evropska agencija za zdravila (EMA) od ustanovitve leta 1995 dalje deluje na podro─Źju varovanja javnega zdravja in zdravja ┼żivali z ocenjevanjem dokumentacije o zdravilih po strogih znanstvenih standardih in zagotavljanjem neodvisnih znanstvenih informacij o zdravilih. Uporaba centraliziranega postopka, ki poteka na EMA, je obvezna za zdravila, izdelana s pomo─Źjo biotehnologije in druge visoke tehnologije in tudi za zdravila, ki vsebujejo novo u─Źinkovino za zdravljenje avtoimunih in virusnih bolezni. V navedeni obseg skupine zdravil sodijo tudi cepiva proti coviduÔÇĹ19.

Dokumentacija o kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti vseh kandidatnih cepiv, namenjenih za evropski trg, je pred pridobitvijo dovoljenja za promet pregledana in ocenjena na Evropski agenciji za zdravila (EMA), ki za vsako vlogo vklju─Źi vse razpolo┼żljive vire in visoko usposobljeni, neodvisni strokovnjaki iz dr┼żav EU dokumentacijo znanstveno ovrednotijo. Znanstveno oceno cepiva nato ovrednoti Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP ÔÇô Committee for Medicinal Products for Human Use; v nadaljevanju: Odbor), ki sprejme stali┼í─Źe glede ustreznosti predlo┼żene dokumentacije ter pretehta koristi novega cepiva, kot je za┼í─Źita pred boleznijo, in tveganja zaradi potencialnih ne┼żelenih u─Źinkov. EMA nato posreduje Evropski komisiji priporo─Źilo glede odobritve cepiva in izdaje (pogojnega) dovoljenja za promet. Dovoljenje za promet z zdravilom, ki ga izda Evropska komisija, je veljavno v celotni EU in posameznim nacionalnim pristojnim organom dodatno ni potrebno izdati nacionalnih dovoljenj.

Pogojno dovoljenje za promet z zdravilom je regulatorni mehanizem, predviden v EU zakonodaji, ki omogo─Źa pospe┼íen dostop do nujno potrebnih zdravil, takoj ko so na voljo zadostni podatki o kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti zdravil, ki dokazujejo, da koristi zdravila prevladajo nad tveganji. Za zdravila s pogojnim dovoljenjem za promet so vzpostavljeni strogi za┼í─Źitni ukrepi in kontrole glede varnosti zdravila po odobritvi ter predstavljajo nadzorovan in robusten okvir za zagotovitev visoke ravni za┼í─Źite javnega zdravja dr┼żavljanov EU, ob ─Źemer so upo┼ítevani predpisani visoki standardi glede zagotavljanja kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti. Postopek pogojnega dovoljenja za promet z zdravilom zagotavlja, da se upo┼íteva celotna postopkovna shema za pridobitev dovoljenja za promet, vklju─Źno z neodvisnim nadzorom cepiv ob spro┼í─Źanju serij na trg, ki ga izvaja mre┼ża uradnih kontrolnih laboratorijev za zdravila (OMCL). Opisani mehanizem v sedanji pandemi─Źni krizi vsem dr┼żavljanom EU omogo─Źa dostop do kakovostnih, varnih in u─Źinkovitih cepiv proti covidu-19.

Pravna podlaga za izdajo pogojnega dovoljenja za promet s strani Evropske komisije so dolo─Źbe Uredbe (ES) 507/2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na podro─Źje uporabe Uredbe (ES) 726/2004. Besedilo ─Źlena 14(7) Uredba (ES) 726/2004 navaja:

┬╗Po posvetu s predlagateljem se lahko dovoljenje za promet izda ob upo┼ítevanju dolo─Źenih posebnih obveznosti, ki jih vsako leto pregleda agencija. Seznam teh obveznosti mora biti javno dostopen. Z odstopanjem od odstavka 1 je tako dovoljenje za promet veljavno eno leto in je obnovljivo. Dolo─Źbe za izdajo takega dovoljenja za promet so predpisane v uredbi Komisije, sprejete v skladu s postopkom iz ─Źlena 87(2)┬ź

Uredba (ES) 507/2006 pa podrobneje opredeljuje mo┼żnosti uporabe pogojnega dovoljenja za promet, in sicer za zdravila za uporabo v humani medicini, ki pripadajo eni od naslednjih kategorij:

 1. zdravila, namenjena za zdravljenje, prepre─Źevanje ali diagnozo hudo iz─Źrpavajo─Źih ali smrtno nevarnih bolezni;
 2. zdravila, ki se uporabljajo v nujnih primerih v odziv na tveganja za javno zdravje, ki sta jih priznali bodisi Svetovna zdravstvena organizacija bodisi Skupnost v okviru Odlo─Źbe 2119/98/ES;
 3. zdravila, dolo─Źena kot zdravila sirote v skladu s ─Źlenom 3 Uredbe (ES) 141/2000.

V skladu z EU zakonodajo je veljavnost pogojnega dovoljenja za promet eno leto in ga je mogo─Źe podalj┼íati oziroma obnoviti. Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom morajo zaprositi za podalj┼íanje vsaj ┼íest mesecev pred datumom izteka veljavnosti pogojnega dovoljenja za promet. EMA glede na predlo┼żeno dokumentacijo ponovno oceni razmerje med koristmi in tveganji pri uporabi cepiv ter poda priporo─Źilo Evropski komisiji glede mo┼żnosti izdaje dovoljenja z veljavnostjo 5 let ali ponovnega podalj┼íanja za 1 leto.

Evropska komisija je doslej podaljšala pogojno dovoljenje za promet za naslednja cepiva (razvidno tudi iz Registra Skupnosti):

 • Spikevax (prej COVID-19 Vaccine Moderna), mRNK cepivo proti COVID-19: z izdanim izvedbenim sklepom z dne 4.┬á10.┬á2021 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 6. 1. 2023 pdf (europa.eu);
 • Comirnaty, mRNK cepivo proti COVID-19: z izdanim izvedbenim sklepom z dne 3.┬á11.┬á2021 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 21. 12. 2022 (pdf (europa.eu);
 • Vaxzevria, cepivo proti COVID-19: z izdanim izvedbenim sklepom z dne 9.┬á11.┬á2021 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 29. 1. 2023 (pdf (europa.eu).

Status o podaljšanju dovoljenja je za vsako cepivo razviden tudi iz spletne strani EMA, na naslednji povezavi: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section.

Pomembnej┼íe povezave za ve─Ź informacij o pogojnem dovoljenju za promet z zdravilom so dostopne na spletni strani EMA: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation.

Evropska komisija podatke o vseh izdanih dovoljenjih za promet (tako dovoljenj za promet z zdravili z veljavnostjo 5 let kot pogojnih dovoljenj za promet z zdravili z veljavnostjo 1 leta) objavlja v Registru Skupnosti (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/).

Dodatno podajamo informacijo, da je EMA leta 2017 izdala 10-letno poro─Źilo o izdanih pogojnih dovoljenjih za promet, ki je javno dostopno na povezavi https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-years-experience-european-medicines-agency_en.pdf. Podatki o izdanih pogojnih dovoljenjih za promet so tudi del letnih poro─Źil o delu EMA.

Na spletni strani https://www.jazmp.si/cepiva-proti-covidu-19/ je pri posameznem cepivu podana povezava do povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. V obeh odobrenih dokumentih so navedeni podatki glede sestave:
 • Kakovostna in koli─Źinska sestava u─Źinkovin v poglavju 2 povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila z naslovom ┬╗Kakovostna in koli─Źinska sestava┬ź in v poglavju 6 navodila za uporabo z naslovom ┬╗Vsebina pakiranja in dodatne informacije┬ź (podpoglavje z naslovom ┬╗Kaj vsebuje zdravilo x┬ź).
 • kakovostna sestava pomo┼żnih snovi v poglavju 6.1 povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila z naslovom ┬╗Seznam pomo┼żni snovi┬ź in v poglavju 6 navodila za uporabo z naslovom ┬╗Vsebina pakiranja in dodatne informacije┬ź (podpoglavje z naslovom ┬╗Kaj vsebuje zdravilo x┬ź).
 • Opozorila, ki izhajajo iz pomo┼żnih snovi, so podana v poglavjih 4.3 in 4.4 Povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila ter v poglavjih 2 z naslovom ┬╗Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo x.

Cepiva proti covidu-19, ki jih je odobrila Evropska komisija na podlagi pozitivnega mnenja EMA, se uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo zdravil ter predpisom o izvajanju dejavnosti na podro─Źju farmakovigilance, dolo─Źenih v Uredbi (ES) ┼ít. 726/2004 ter Direktivi 2001/83/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, in torej v sklopu cepljenja v Republiki Sloveniji niso podvr┼żena predpisom o klini─Źnem presku┼íanju zdravil za uporabo v humani medicini, kot jih dolo─Źajo Uredba (EU) ┼ít. 536/2014, Uredba (EU) 2020/1043 ter Direktiva 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta in s tem tudi ne Helsin┼íki deklaraciji iz leta 1964.

Cepiva proti covidu-19, trenutno dostopna na obmo─Źju Republike Slovenije, so prestala vse faze klini─Źnih presku┼íanj, potrebne za pridobitev pogojnega dovoljenja za promet (ve─Ź informacij na https://www.jazmp.si/2020/11/19/odlocevanja-ema-e-glede-odobritve-cepiv-proti-covid-19/).

Za vsako cepivo proti covidu-19 vzporedno poteka ve─Ź klini─Źnih presku┼íanj z razli─Źnimi cilji raziskav in so v razli─Źnih fazah razvoja (glejte spletno stran Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), excelova tabela, zavihek ┬╗Clinical┬ź: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines, kjer se informacije tedensko posodabljajo).

Osrednje klini─Źne ┼ítudije za cepiva proti covidu-19, na katerih temelji pogojno dovoljenje za promet, se nahajajo v klini─Źnih presku┼íanjih faze 3, ki vam jih podrobneje predstavljamo v besedilu spodaj:

Cepivo Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

U─Źinkovitost in varnost cepiva Comirnaty se dolo─Źata v klini─Źni ┼ítudiji C4951001, ki je multicentri─Źna, multinacionalna, randomizirana, s placebom nadzorovana, za opazovalca slepa ┼ítudija faze 1/2/3 za dolo─Źanje odmerka, izbiro kandidatov za cepivo in ugotavljanje u─Źinkovitosti pri presku┼íancih, starih 12 let ali ve─Ź. Randomizacija je bila stratificirana po starosti: od 12 do 15 let, od 16 do 55 let in 56 let ali ve─Ź; najmanj 40 % presku┼íancev je bilo starih 56 let ali ve─Ź. Iz ┼ítudije so bili izklju─Źeni imunokompromitirani presku┼íanci in tisti, ki so imeli predhodno klini─Źno ali mikrobiolo┼íko diagnozo covid-19. Vklju─Źeni so bili presku┼íanci z obstoje─Źo stabilno boleznijo, opredeljeno kot bolezen, pri kateri ni potrebna pomembna zamenjava zdravljenja ali hospitalizacija zaradi poslab┼íanja bolezni v 6 tednih pred vklju─Źitvijo, prav tako pa tudi presku┼íanci z znano stabilno oku┼żbo z virusom humane imunske pomanjkljivosti (HIV), virusom hepatitisa C (HCV) ali virusom hepatitisa B (HBV). ┼átudija se trenutno nahaja v fazi 3.

V 2./3. fazi ┼ítudije je bilo na podlagi podatkov, zbranih do 14. novembra 2020, enakomerno randomiziranih pribli┼żno 44.000 presku┼íancev, ki so prejeli 2 odmerka mRNK cepiva proti covid-19 ali placeba. Analize u─Źinkovitosti so vklju─Źevale presku┼íance, ki so prejeli drugi odmerek cepiva v 19 do 42 dneh po prvem cepljenju. Ve─Źina (93,1 %) prejemnikov cepiva je drugi odmerek dobila od 19 do 23 dni po 1. odmerku. Na─Źrtovano je do 24-mese─Źno spremljanje presku┼íancev po 2. odmerku za oceno varnosti in u─Źinkovitosti proti covid-19. V klini─Źni ┼ítudiji so morali presku┼íanci upo┼ítevati, da je moralo pred cepljenjem proti gripi ali po njem miniti najmanj 14 dni, da so lahko prejeli placebo ali mRNK cepivo proti covid-19. V klini─Źni ┼ítudiji so morali presku┼íanci do zaklju─Źka ┼ítudije upo┼ítevati, da je moralo 9 pred prejemom izdelkov iz krvi/plazme ali imunoglobulinov ali po tem miniti vsaj 60 dni, da so lahko prejeli placebo ali mRNK cepivo proti covid-19. Populacija za analizo primarnega opazovanega dogodka u─Źinkovitosti je vklju─Źevala 36.621 presku┼íancev, starih 12 let ali ve─Ź (18.242 v skupini, cepljeni z mRNK cepivom proti covid-19, in 18.379 v skupini s placebom), ki niso imeli dokazov o predhodni oku┼żbi s SARS-CoV2 znotraj 7 dni po prejemu 2. odmerka cepiva. Poleg tega je bilo 134 presku┼íancev starih od 16 do 17 let (66 v skupini, ki je prejela mRNK cepivo proti covid-19 in 68 v skupini, ki je prejela placebo), 1.616 presku┼íancev pa je bilo starih 75 ali ve─Ź (804 v skupini, ki je prejela mRNK cepivo proti covid-19 in 812 v skupini, ki je prejela placebo).

Zaklju─Źek ┼ítudije je definiran kot datum zadnjega obiska zadnjega preiskovanca v ┼ítudiji. Protokol ┼ítudije narekuje sledenje preiskovancev 24 mesecev po drugem cepljenju, z namenom ugotavljanja dolgoro─Źne varnosti cepiva. Po trenutnih podatkih je ocenjen datum zaklju─Źka ┼ítudije 2. maj 2023.

Za ve─Ź informacij prilagamo naslednje povezave:

Cepivo Spikevax (Moderna)

U─Źinkovitost in varnost cepiva Spikevax se dolo─Źa v randomizirani, s placebom nadzorovani, za opazovalce slepi klini─Źni ┼ítudiji 3. faze (NCT04470427), iz katere so bili izklju─Źeni imunokompromitirani posamezniki ali posamezniki, ki so v obdobju 6 mesecev pred ┼ítudijo prejeli imunosupresive, nose─Źe posameznice ali posamezniki z znano anamnezo oku┼żbe z virusom SARS-CoV-2. Sodelujo─Źi s stabilno oku┼żbo z virusom HIV niso bili izklju─Źeni. Cepiva proti gripi so bila lahko dana 14 dni pred ali po katerem koli odmerku cepiva Spikevax. Sodelujo─Źi, ki so ┼żeleli prejeti placebo ali cepivo Spikevax, so smeli prejeti izdelke iz krvni/plazme ali imunoglobuline najmanj 3 mesece pred ┼ítudijo. Mediana spremljanja glede razvoja bolezni covid-19 pri skupno 30.351 presku┼íancih je bila 92 dni (razpon: 1ÔÇô122). Populacija za analizo primarne u─Źinkovitosti (ki se imenuje nabor po protokolu (PPS ÔÇô Per Protocol Set)) je vklju─Źevala 28.207 presku┼íancev, ki so prejeli bodisi cepivo Spikevax (n = 14.134) ali placebo (n = 14.073) in pri katerih je bil status SARS-CoV-2 ob izhodi┼í─Źu negativen. ┼átudijska populacija PPS 9 je vklju─Źevala 47,4 % ┼żensk, 52,6 % mo┼íkih, 79,5 % belcev, 9,7 % afroameri─Źanov, 4,6 % Azijcev in 6,2 % drugih udele┼żencev. 19,7 % udele┼żencev se je opredelilo kot ┬╗latinoameri─Źani┬ź (Hispanic or Latino). Mediana starosti presku┼íancev je bila 53 let (razpon 18ÔÇô94). Za vklju─Źitev v PPS je bilo dovoljeno okno odmerjanja za dajanje drugega odmerka (ki je na─Źrtovan na 29. dan) od ÔÇô7 do +14 dni. Dele┼ż cepljenih oseb, ki so prejele drugi odmerek v skladu s protokolom (-3 do +7) (25 dni do 35 dni po 1. odmerku) je zna┼íal 98 %. ┼átudija se trenutno nahaja v fazi 3.

Zaklju─Źek ┼ítudije je definiran kot datum zadnjega obiska zadnjega preiskovanca v ┼ítudiji. Protokol ┼ítudije narekuje sledenje preiskovancev 24 mesecev po drugem cepljenju, z namenom ugotavljanja dolgoro─Źne varnosti cepiva. Po trenutnih podatkih je ocenjen datum zaklju─Źka ┼ítudije 27. oktober 2022.

Za ve─Ź informacij prilagamo naslednje povezave:

Cepivo Vaxzevria (AstraZeneca)

Klini─Źna u─Źinkovitost cepiva Vaxzevria je bila ocenjena na podlagi analize ┼ítudije D8110C00001: randomizirane, dvojno slepe, s placebom kontrolirane ┼ítudije 3. faze, ki je bila izvedena v ZDA, Peruju in ─îilu. V ┼ítudijo niso bili vklju─Źeni udele┼żenci s hudimi in/ali nenadzorovanimi sr─Źno-┼żilnimi, gastrointestinalnimi, jetrnimi, ledvi─Źnimi, endokrinimi/presnovnimi in nevrolo┼íkimi boleznimi; pa tudi tisti s hudo imunosupresijo, nose─Źnice in udele┼żenci z znano anamnezo oku┼żbe z virusom SARS-CoV-2. Za oceno u─Źinkovitosti proti bolezni covid-19 je na─Źrtovano, da se bo vse udele┼żence spremljalo 12 mesecev. Udele┼żenci, stari Ôëą 18 let, so prejeli dva odmerka (5 ├Ś 1010 virusnih delcev na odmerek, kar ustreza najmanj 2,5 ├Ś 108 infektivnih enot) cepiva Vaxzevria (N = 17.662) ali placeba v obliki fiziolo┼íke raztopine (N = 8.550), ki so jih aplicirali z i.m. injekcijo na 1. in 29. dan (-3 do +7 dni). Mediana intervala med odmerkoma je bila 29 dni, pri ─Źemer je ve─Źina udele┼żencev (95,7 % iz skupine, ki so prejeli cepivo Vaxzevria oziroma 95,3 % iz skupine, ki so prejeli placebo) prejela drugi odmerek od Ôëą 26 do ÔëĄ 36 dni po 1. odmerku. ┼átudija se nahaja v fazi 3. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije je 14. februar 2023.

Za ve─Ź informacij prilagamo naslednje povezave:

Klini─Źno u─Źinkovitost cepiva Vaxzevria so ocenili z vmesno analizo zdru┼żenih podatkov dveh potekajo─Źih, randomiziranih, slepljenih kontroliranih presku┼íanj: ┼ítudije 2./3. faze, COV002, pri odraslih, starih Ôëą 18 let (vklju─Źno s starej┼íimi) v Veliki Britaniji in ┼ítudije 3. faze, COV003, pri odraslih, starih Ôëą 18 let (vklju─Źno s starej┼íimi) v Braziliji. ┼átudiji nista vklju─Źevali oseb s hudo in/ali neurejeno sr─Źno-┼żilno, gastrointestinalno, jetrno, ledvi─Źno, endokrino/presnovno boleznijo ali bolnikov z nevrolo┼íkimi boleznimi; prav tako nista vklju─Źevali oseb s hudo imunsko supresijo, nose─Źnic ali 10 udele┼żencev z znano anamnezo oku┼żbe z virusom SARS-CoV-2. Cepiva proti gripi so bila lahko dana 7 dni pred ali po katerem koli odmerku cepiva Vaxzevria. Za oceno varnosti in u─Źinkovitosti proti bolezni covid-19 je na─Źrtovano spremljanje vseh udele┼żencev v trajanju do 12 mesecev. V zdru┼żeni analizi u─Źinkovitosti so udele┼żenci, stari Ôëą 18 let prejeli dva odmerka (5 ├Ś 1010 virusnih delcev na odmerek, kar ustreza najmanj 2,5 ├Ś 108 infektivnim enotam) cepiva Vaxzevria (N = 6.106) ali kontrole (cepiva proti meningokokom ali fiziolo┼íke raztopine) (N = 6.090) v obliki intramuskularne injekcije. Zaradi logisti─Źnih omejitev je bil interval med 1. in 2. odmerkom od 3 do 23 tednov (od 21 do 159 dni), pri ─Źemer je 86,1 % udele┼żencev prejelo dva odmerka v intervalu od 4 do 12 tednov (od 28 do 84 dni).

┼átudija COV002 se nahaja v fazi 3. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije je 31. december 2021. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije COV003 je september 2021, vendar kon─Źno poro─Źilo ┼íe ni dosegljivo.

Za ve─Ź informacij prilagamo naslednje povezave:

COVID-19 Vaccine Janssen

V Zdru┼żenih dr┼żavah Amerike, Ju┼żni Afriki in v dr┼żavah Latinske Amerike poteka multicentri─Źna randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana ┼ítudija 3. faze (┼ítudija COV3001) za oceno u─Źinkovitosti, varnosti in imunogenosti enega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen za prepre─Źevanje bolezni covid-19 pri odraslih, starih 18 let in starej┼íih. Iz ┼ítudije so bili izklju─Źeni posamezniki z nenormalno funkcijo imunskega sistema kot posledico klini─Źnega stanja, posamezniki, ki so v zadnjih 6 mesecih prejemali imunosupresive, in nose─Źnice. Sodelujo─Źi s stabilno oku┼żbo z virusom HIV niso bili izklju─Źeni. Odobrena cepiva, razen ┼żivih cepiv, so bila v ┼ítudiji lahko dana ve─Ź kot 14 dni pred ali ve─Ź kot 14 dni po cepljenju. Odobrena oslabljena ┼żiva cepiva so bila v ┼ítudiji lahko dana ve─Ź kot 28 dni pred ali ve─Ź kot 28 dni po cepljenju. V vzporednih skupinah so v razmerju 1:1 randomizirali skupno 44.325 posameznikov na intramuskularno injekcijo cepiva COVID-19 Vaccine Janssen ali na placebo. Skupno je 21.895 odraslih prejelo cepivo COVID-19 Vaccine Janssen, 21.888 odraslih pa placebo. Mediana spremljanja preiskovancev po cepljenju je bila 58 dni (v razponu od 2-124 dni). Populacija 39.321 posameznikov za primarno analizo u─Źinkovitosti je vklju─Źevala 38.059 posameznikov, ki so bili ob izhodi┼í─Źu SARS-CoV-2 seronegativni, in 1.262 posameznikov z neznanim serolo┼íkim statusom. ┼átudija se nahaja v fazi 3. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije je 2. januar 2023.

Za ve─Ź informacij prilagamo naslednje povezave:

─îeprav je varnost zdravil temeljito preverjena ┼że pred pridobitvijo dovoljenja za promet z zdravilom, se nekateri ne┼żeleni u─Źinki, ┼íe posebej zelo redki pojavijo ┼íele, ko je zdravilo v prometu in se uporablja v redni klini─Źni praksi (vpliv genetskih dejavnikov, dalj┼ía obdobja zdravljenja kot v klini─Źnih presku┼íanjih, populacijski vidiki, …). Zato se varnost vseh zdravil z dovoljenjem za promet, kamor spadajo tudi cepiva, v okviru sistema farmakovigilance spremlja ves ─Źas njihove uporabe in tako omogo─Źa spremljanje tudi ─Źisto novih, do pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom neznanih ne┼żelenih u─Źinkov, ki pa so mo┼żni pri vsakem zdravilu oz. cepivu, in le njihovo poznavanje ter razumevanje lahko vodi do ukrepov za zagotavljanje varnosti.

Spremljanje varnosti cepiv v okviru pandemije covida-19 je ena od klju─Źnih dejavnosti, ki se je skrbno na─Źrtovala ┼íe pred prihodom cepiv proti covidu-19 na trg oz. pred za─Źetkom cepilnih kampanj. Tudi v nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19, ki je dostopna na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/cepljenje-proti-covid-19/, so sprejeti ukrepi za okrepljeno spremljanje vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkov po cepljenju. Podatki o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih za vsa zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v EU, se zbirajo v bazi EudraVigilance za nadaljnje spremljanje varnosti in zaznavanje morebitnih varnostnih signalov. Obravnava varnostnih signalov je del rutinskih aktivnosti farmakovigilance in je bistvena pri zagotavljanju posodobljenih podatkov o koristih in tveganjih zdravila, to je povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravil in navodil za uporabo. Pri ocenjevanju varnosti se upo┼ítevajo vsi viri podatkov o varnosti, tudi podatki iz klini─Źnih presku┼íanj, vseh drugih ┼ítudij, ki se izvajajo, in znanstvene literature.

Ne┼żeleni u─Źinki in njihova dejanska pogostnost so navedeni v odobrenih informacijah o zdravilih (cepivih) (povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila in navodilu za uporabo), pri ─Źemer velja, da se omenjeni dokumenti s pridobivanjem novih podatkov redno posodabljajo.

Informacije o vseh spremembah, ne le o varnostnih spremembah, so javnosti dostopne preko ┼że predhodno omenjenega Registra Skupnosti ali na spletni strani EMA (glejte razdelek Assessment history in nadalje dokument┬á Procedural steps taken and scientific information after authorisation):

Imetniki dovoljenj za promet s cepivi proti covidu-19 morajo v bazo EudraVigilance poro─Źati o vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, o katerih so obve┼í─Źeni. O resnih ne┼żelenih u─Źinkih poro─Źajo ─Źim prej, oziroma najkasneje v 15 dneh od pridobitve informacije. O domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, ki niso resni, poro─Źajo v 90 dneh. Prav tako morajo v prvih dveh letih vsakih 6 mesecev (po dveh letih se ─Źasovni interval podalj┼íuje) predlo┼żiti redna posodobljena poro─Źila o varnosti cepiv (PSUR ÔÇô Periodic Safety Update Report), v katerih so obdelani vsi podatki o varnosti za to ─Źasovno obdobje vklju─Źno s podatki o ne┼żelenih dogodkih posebnega pomena (AESI – Adverse Event of Special Interest), ki so bili na podlagi izku┼íenj z drugimi cepivi ┼że v naprej dolo─Źeni za nadaljnje spremljanje.

Poleg zgoraj navedenih rednih obveznosti, morajo v skladu z na─Źrtom okrepljenega farmakovigilan─Źnega spremljanja cepiv proti covidu-19 vsak mesec predlo┼żiti Evropski agenciji za zdravila (EMA) zbirno varnostno poro─Źilo, ki ga oceni odbor PRAC. Zaklju─Źki ocene mese─Źnih poro─Źil so objavljeni na spletni strani EMA (na strani evropskega javnega poro─Źila o oceni cepiva (EPAR ÔÇô European Public Assessment Report) za posamezno cepivo pod rubriko ┬╗Safety updates┬ź, kot navajamo v nadaljevanju), prav tako tudi na spletni strani JAZMP:

K odgovoru na deseto vpra┼íanje glede na zgoraj navedeno dodajamo, da se vsakokratni zaklju─Źki ocene mese─Źnih poro─Źil odra┼żajo tudi v spremembah odobrenih informacij o zdravilu/cepivu (v povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila, namenjenem zdravstveni stroki in navodilu za uporabo, namenjenem pacientom oz. uporabnikom).

V na─Źrtu za obvladovanje tveganj so morali predlagatelji v skladu z dokumentom ┬╗coreRMP19┬ź, ki ga je posebej za ta cepiva izdala EMA, pri predlo┼żitvi vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom predlo┼żiti natan─Źen na─Źrt nadaljnjega spremljanja varnosti cepiv vklju─Źno s ┼ítudijami, ki jih bodo izvedli, da bodo lahko nadalje ovrednotili morebitna tveganja in pridobili manjkajo─Źe/dodatne podatke.

Ocena morebitnih varnostnih signalov, ki so sicer redna aktivnost pri spremljanju varnosti zdravil, je za cepiva proti covidu-19 prednostna, da so signali ─Źim prej obravnavani na znanstvenem Odboru za ocenjevanje tveganja na podro─Źju farmakovigilance (PRAC), pri EMA.

Nekatera zdravila za uporabo v humani medicini so odobrena, vendar jih je treba dodatno spremljati zaradi njihovih posebnih varnostnih lastnosti. V skladu s ─Źlenom 23 Uredbe (ES) ┼ít. 726/2004 so med temi zdravili tudi zdravila z novimi zdravilnimi u─Źinkovinami, biolo┼íka zdravila in zdravila, pri katerih so potrebni podatki po izdaji dovoljenja za promet s tem zdravilom.

Pacienti in zdravstveni delavci na tak na─Źin zlahka prepoznajo, katera zdravila je treba dodatno spremljati, s ─Źimer je omogo─Źeno, da pristojnim organom in imetniku dovoljenja za promet z zdravilom sporo─Źijo vse izku┼ínje z uporabo zdravila ter zlasti da poro─Źajo o vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih.

Odbor za ocenjevanje tveganja na podro─Źju farmakovigilance je 3. oktobra 2012 sprejel priporo─Źilo, v katerem je navedeno, da je ─Źrn simbol navzdol obrnjen enakostrani─Źni ─Źrn trikotnik. Priporo─Źilo upo┼íteva stali┼í─Źa pacientov in zdravstvenih delavcev, kot jih je izrazila delovna skupina za sodelovanje s pacienti in potro┼íniki ter delovna skupina za sodelovanje z zdravstvenimi delavci, ki ju je ustanovila Evropska agencija za zdravila.

Glejte tudi odgovor na naslednje vprašanje.

Cepiva proti covidu-19 imajo status zdravil, za katera se, kot pri ostalih inovativnih zdravilih, zahteva dodatno spremljanje varnosti, z namenom, da so hitreje na voljo nove informacije o varnosti po pri─Źetku cepljenja. Zdravila s tem statusom so ozna─Źena z navzdol obrnjenim ─Źrnim trikotnikom. Tako pacienti in zdravstveni delavci na tak na─Źin prepoznajo, katera zdravila je treba dodatno spremljati, s ─Źimer je omogo─Źeno, da pristojnim organom in imetniku dovoljenja za promet z zdravilom sporo─Źijo vse izku┼ínje z uporabo zdravila ter zlasti da poro─Źajo o vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih.

Kriteriji za dodelitev statusa zdravila z dodatnim spremljanjem so dolo─Źeni z zakonodajo EU. Zdravilo ima status dodatnega spremljanja, ─Źe:

 • vsebuje u─Źinkovino, odobreno za uporabo v EU po 1. 1. 2011 (ali druga─Źe povedano: do takrat zdravilo s to u─Źinkovino v EU ┼íe ni imelo dovoljenja za promet),
 • gre za biolo┼íko/podobno biolo┼íko zdravilo,
 • je pridobilo pogojno dovoljenje za promet ali je bilo odobreno v izjemnih okoli┼í─Źinah (in ko obstajajo posebni razlogi, zakaj ni bilo mo┼żno predlo┼żiti popolnih podatkov),
 • kadar mora imetnik dovoljenja za promet izvesti dodatne ┼ítudije, na primer, da zagotovi ve─Ź podatkov o njegovi dolgotrajni uporabi ali o redkem ne┼żelenem u─Źinku, o katerem so poro─Źali med klini─Źnimi presku┼íanji.

Dodatno spremljanje se lahko na podlagi priporo─Źila odbora PRAC pri EMA uvede tudi za druga zdravila. Za zdravila s tem statusom se poleg rednih aktivnosti spremljanja izvajajo ┼íe dodatne aktivnosti. Za cepiva proti covidu-19 so opisana v zgornjih odgovorih (obse┼żnej┼íe poro─Źanje o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, mese─Źna poro─Źila, dodatne ┼ítudijeÔÇŽ).

Dodajamo ┼íe informacijo, da je odbor PRAC 3. oktobra 2012 sprejel priporo─Źilo, v katerem je navedeno, da je simbol za zdravila, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti, navzdol obrnjen enakostrani─Źni ─Źrn trikotnik. Priporo─Źilo je upo┼ítevalo stali┼í─Źa pacientov in zdravstvenih delavcev, kot jih je izrazila delovna skupina za sodelovanje s pacienti in potro┼íniki ter delovna skupina za sodelovanje z zdravstvenimi delavci, ki ju je ustanovila EMA.

Vsa cepiva proti covid-19, ki so v uporabi v EU, so odobrena za mo┼íke in ┼żenske, starej┼íe od 18 let. Cepivi Comirnaty in Spikevax sta pridobili pogojno dovoljenje za promet za uporabo tudi pri mladostnikih, starih 12┬álet in ve─Ź, cepivo Comirnaty pa je bilo nedavno odobreno za uporabo tudi pri otrocih starih od 5-11 let. Podatki osrednjih klini─Źnih ┼ítudij o varnosti in u─Źinkovitosti odobrenih cepiv proti covid-19 so predstavljeni v povzetku evropskega javnega poro─Źila o oceni cepiva (EPAR ÔÇô European Public Assessment Report) in pripadajo─Źem povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila (SmPC-ju), do katerih lahko dostopate na spodnjih povezavah Evropske agencije za zdravila (EMA), v razdelkih ÔÇťAssessment historyÔÇŁ in ÔÇťProduct informationÔÇŁ:

Prilagamo tudi povezave do znanstvenih ─Źlankov osrednjih klini─Źnih ┼ítudij o varnosti in u─Źinkovitosti za posamezno odobreno cepivo:

Na voljo je ┼íe ve─Ź znanstvenih objav (ÔÇťStudy reportÔÇŁ), do katerih lahko dostopate na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), v Excel tabeli, razdelku Clinical: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines.

Za uporabo cepiv proti covid-19 med nose─Źnostjo ni na voljo prepri─Źljivih klini─Źnih podatkov, saj so bile nose─Źnice izklju─Źene iz sodelovanja v osrednjih klini─Źnih ┼ítudijah, ki so potekale pred pridobitvijo dovoljenja za promet. Sicer so poro─Źali o nekaj malega primerov nose─Źnosti pri osebah, ki so prejele cepivo proti covidÔÇĹ19,┬á katerih podatki o varnosti se ┼íe naprej spremljajo. Npr., v primeru cepiva Spikevax so o primerih nose─Źnosti poro─Źali pri ┼íestih osebah, ki so prejele cepivo proti covid-19 in v vseh ┼íestih primerih je nose─Źnost potekala brez zapletov (informacije dostopne v EPAR).

Za vsako cepivo proti covid-19 so bile izvedene predklini─Źne ┼ítudije. Pri nobenem cepivu predklini─Źni podatki na ┼żivalih niso pokazali u─Źinkov cepiva na plodnost samic, pre┼żivetje zarodka in ploda, ali po porodu na rast in razvoj potomcev. Glede na pomirjujo─Źe podatke iz predklini─Źnih toksikolo┼íkih ┼ítudij in upo┼ítevajo─Ź, da so po do sedaj zbranih podatkih nose─Źnice dva do ┼ítirikrat bolj izpostavljene pove─Źanemu tveganju za huj┼íi potek bolezni covid-19 kot enako stare ne-nose─Źe ┼żenske, se zdi primerna individualna ocena razmerja koristi cepljenja nad morebitnimi tveganji za mater in plod. To je navedeno tudi v povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila za posamezno cepivo proti covid-19, v poglavjih 4.6 Plodnost, nose─Źnost in dojenje in 5.3 Predklini─Źni podatki o varnosti.

Nacionalna in mednarodna zdru┼żenja ve─Źinoma svetujejo cepljenje nose─Źnic v primerih, ko so koristi cepljenja ve─Źja od tveganj (t. j. pri nose─Źnicah z ve─Źjim tveganjem za oku┼żbo (npr. zdravstvene delavke) in pri nose─Źnicah z ve─Źjim tveganjem za huj┼íi potek bolezni (vi┼íji ITM, starej┼íe od 35 let, s pridru┼żenimi obolenji kot so sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, astmaÔÇŽ), ki pa jih je potrebno dolo─Źiti individualno. V septembru 2021 je CDC (The Centers for disease control and prevention) objavil urgentni nasvet s splo┼ínim priporo─Źilom za cepljenje med nose─Źnostjo z namenom prepre─Źitve te┼żjega poteka bolezni, smrti in ne┼żelenih izidov v nose─Źnosti: https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0929-pregnancy-health-advisory.html, ki je v uporabi tudi v Sloveniji: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje-covid_september_2021.pdf.

Namenske ┼ítudije varnosti cepiv proti covid-19 pri nose─Źnicah so bile v osnovi na─Źrtovane v fazi po pridobitvi dovoljenja za promet. Nekatere ┼że aktivno potekajo, kot je razvidno iz spodnjih primerov povezav:

V teh prospektivnih observacijskih ┼ítudijah bodo ocenili izide nose─Źnosti in poroda pri ┼żenskah, ki so bile med nose─Źnostjo izpostavljene cepivu proti covid-19. V ┼ítudije se vklju─Źuje nose─Źnice iz splo┼íne populacije, ki bodo spremljane od vpisa do konca nose─Źnosti. Spremljali bodo ┼żivorojenost, mrtvorojenost novorojen─Źkov, prekinitev nose─Źnosti ali spontani splav. ┼Żivorojene novorojen─Źke bodo spremljali od rojstva do 1 leta starosti.

Poleg omenjenih namenskih ┼ítudij v ─Źasu po pridobitvi dovoljenja za promet pa, kot predhodno omenjeno, poteka ┼íe dodatno spremljanje varnosti cepiv proti covid-19:

z namenom, da so hitreje na voljo nove informacije o varnosti po pri─Źetku cepljenja. Zdravstveni delavci so vsakr┼íen sum na ne┼żeleni u─Źinek po zakonu dol┼żni poro─Źati, poro─Źanje pa je omogo─Źeno tudi pacientom samim oz. njihovim svojcem/skrbnikom, ravno z namenom ─Źim bolj iz─Źrpnega zbiranja tovrstnih podatkov.

Poleg poro─Źil o ne┼żelenih u─Źinkih je s strani pristojnih nacionalnih organov v EU potrebno na EMA periodi─Źno sporo─Źati tudi ┼ítevilo cepljenjih, vklju─Źno s ┼ítevilom cepljenjih v ranljivih skupinah (na primer nose─Źnic). Vsa prejeta poro─Źila o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih po cepljenju, tako s strani imetnikov dovoljenja za promet s cepivi, kot tudi iz spontanega poro─Źanja zdravstvenih delavcev in pacientov, vsaka dr┼żava ─Źlanica EU, vklju─Źno s Slovenijo, v zakonskih rokih po┼íilja v evropsko bazo ne┼żelenih u─Źinkov EudraVigilance, kjer se bele┼żi zaznavanje morebitnih varnostnih signalov na ravni EU. Smrtne primere ali ┼żivljenje ogro┼żajo─Źa stanja ter vse v naprej dolo─Źene ne┼żelene u─Źinke posebnega pomena, t. i. AESIs (angl. Adverse Event of Special Interest) za zadevna cepiva, pa se po┼íilja v EudraVigilance v najkraj┼íem mo┼żnem ─Źasu. Poro─Źan ne┼żeleni u─Źinek ┼íe ne pomeni nujno tudi vzro─Źne povezanosti, saj je le-te potrebno strokovno pregledati in oceniti.

Prilagamo podatke glede varnosti cepiv proti covid-19, ki so dostopna na obmo─Źju Republike Slovenije, pri mladoletnikih, otrocih in dojen─Źkih.

Cepivo Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

Cepivo Comirnaty je bilo odobreno za uporabo pri mladostnikih starih od 16 -18 let ┼że v sklopu pridobitve DzP1. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (angl. Committee for Medicinal Products for Human Use, v nadaljevanju CHMP) je dne 28. 05. 2021 priporo─Źil odobritev raz┼íiritve indikacije za uporabo cepiva Comirnaty pri mladostnikih starih od 12-15 let2, dne┬á 25. 11. 2021 pa je priporo─Źil odobritev raz┼íiritve indikacije, ki vklju─Źuje uporabo pri otrocih, starih od 5 do 11 let3.

Pri mladostnikih, starih od 12-15 let, je priporo─Źen odmerek cepiva Comirnaty enak odmerku pri osebah, starih 16 let in ve─Ź.┬á U─Źinkovitost zdravila Comirnaty je bila izra─Źunana pri skoraj 2000 otrocih, starih od 12 do 15 let, ki niso imeli nobenih znakov predhodne oku┼żbe. Od 1005 otrok, ki so prejeli cepivo, nobeden ni zbolel za covid-19 v primerjavi s 16 otroki od 978, ki so prejeli placebo injekcijo. To pomeni, da je bilo cepivo v tej ┼ítudiji 100-odstotno u─Źinkovito pri prepre─Źevanju covid-19 (─Źeprav bi dejanska stopnja lahko zna┼íala med 75% in 100%). Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki pri otrocih, starih od 12 do 15 let, so bili podobni tistim pri ljudeh, starih 16 let in ve─Ź. Vklju─Źujejo bole─Źino na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, bole─Źine v mi┼íicah in sklepih, mrzlico in zvi┼íano telesno temperaturo. Ti u─Źinki so obi─Źajno blagi ali zmerni in se izbolj┼íajo v nekaj dneh po cepljenju. Na podlagi dobljenih podatkov je CHMP zaklju─Źil, da koristi zdravila Comirnaty v tej starostni skupini odtehtajo tveganja.

Pri otrocih, starih od 5 do 11 let, je priporo─Źen odmerek cepiva Comirnaty ni┼żji od odmerka pri ljudeh, starih 12 let in ve─Ź (10 ┬Ág v primerjavi s 30 ┬Ág).

Glavna ┼ítudija pri otrocih, starih od 5 do 11 let, je pokazala, da je bil imunski odziv na cepivo Comirnaty v ni┼żjem odmerku (10 ┬Ág) v tej starostni skupini primerljiv s tistim, ki so ga opazili pri ve─Źjem odmerku (30 ┬Ág) pri ljudeh starosti od 16 do 25 let (merjeno s stopnjo protiteles proti SARS-CoV-2). U─Źinkovitost cepiva Comirnaty so izra─Źunali pri skoraj 2.000 otrocih, starih od 5 do 11 let, ki niso imeli nobenih znakov predhodne oku┼żbe. Ti otroci so prejeli cepivo ali placebo (injekcija brez zdravilne u─Źinkovine). Od 1.305 otrok, ki so prejeli cepivo, so trije zboleli za covid-19 v primerjavi s 16 od 663 otrok, ki so prejeli placebo. To pomeni, da je bilo cepivo v tej ┼ítudiji 90,7-odstotno u─Źinkovito pri prepre─Źevanju simptomatskega covid-19 (─Źeprav bi dejanska stopnja lahko zna┼íala med 67,7% in 98,3%).

Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki pri otrocih, starih od 5 do 11 let, so bili podobni tistim pri ljudeh, starih 12 let in ve─Ź. Vklju─Źujejo bole─Źino na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, pordelost in oteklino na mestu injiciranja, bole─Źine v mi┼íicah in mrzlico. Ti u─Źinki so obi─Źajno blagi ali zmerni in se izbolj┼íajo v nekaj dneh po cepljenju.

CHMP je zato zaklju─Źil, da koristi cepiva Comirnaty pri otrocih, starih od 5 do 11 let, odtehtajo tveganja, zlasti pri tistih s stanji, ki pove─Źujejo tveganje za hudo oku┼żbo s covid-19.

Za ve─Ź informacij prilagamo naslednje povezave:

Cepivo Spikevax (Moderna)

Cepivo Spikevax podjetja Moderna je trenutno odobreno za uporabo pri ljudeh, starejših od 12 let.

Podatki o varnosti cepiva Spikevax pri mladostnikih so bili zbrani v randomizirani, s placebom nadzorovani, za opazovalce slepi klini─Źni ┼ítudiji 2./3. faze, ki ┼íe poteka v ZDA in v kateri sodeluje 3.726 udele┼żencev, starih od 12 do 17 let, ki so prejeli vsaj en odmerek cepiva Spikevax (n = 2.486) ali placeba (n = 1.240) (NCT04649151). Demografske zna─Źilnosti so bile podobne med udele┼żenci, ki so prejemali cepivo Spikevax, in tistimi, ki so prejemali placebo. Ne┼żeleni u─Źinki, o katerih so pri mladostnikih, starih od 12 do 17 let, poro─Źali najpogosteje, so bili bole─Źina na mestu injiciranja (97 %), glavobol (78 %), utrujenost (75 %), mialgija (54 %), mrzlica (49 %), aksilarno otekanje/ob─Źutljivost (35 %), artralgija (35 %), navzea/bruhanje (29 %), otekanje na mestu vboda (28 %), eritem na mestu vboda (26 %) in povi┼íana telesna temperatura (14 %).

EMA je s strani imetnika dovoljenja za promet prejela vlogo za uporabo cepiva Spikevax pri otrocih, starih od 6 do 11 let. EMA bo sporo─Źila izid svoje ocene predvidoma v pribli┼żno 2 mesecih, razen ─Źe bo od imetnika potrebno pridobiti ve─Ź podatkov. Dokler cepivo ni odobreno za otroke, mlaj┼íe od 12 let, se uporaba cepiva Spikevax ┼íteje za uporabo v neskladju z SmPC.

Do 21. oktobra 2021 je bilo v EU/EGP osebam, mlajšim od 18 let, danih 13 milijonov odmerkov cepiva Comirnaty in 1,3 milijona odmerkov zdravila Spikevax.

Za ve─Ź informacij prilagamo naslednje povezave:

Cepivo Vaxzevria (AstraZeneca) in COVID-19 Vaccine Janssen

Cepivi Vaxzevria (AstraZeneca) in COVID-19 Vaccine Janssen nista odobreni za uporabo pri mlajših od 18 let.

Zbiranje in obravnava┬áporo─Źil o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih cepiv poteka tako na nacionalni ravni (na NIJZ, JAZMP, obravnava dolo─Źenih poro─Źil pa tudi v sodelovanju z MZ), kot tudi na EU ravni od za─Źetka cepljenja proti covidu-19. Kot predhodno navedeno, JAZMP vsa poro─Źila, enako kot vse dr┼żave ─Źlanice EU, posreduje v bazo EudraVigilance, kar pomeni, da so tudi na┼ía poro─Źila vklju─Źena v spremljanje varnosti cepiv na ravni EU. Smrtne primere ali ┼żivljenje ogro┼żajo─Źa stanja ter vse, v naprej dolo─Źene ne┼żelene dogodke posebnega pomena (AESIs) za zadevna cepiva se po┼íilja v EudraVigilance v najkraj┼íem mo┼żnem ─Źasu.

Domnevni ne┼żeleni u─Źinki po cepljenju proti covidu-19, poro─Źani v Sloveniji, so objavljeni v poro─Źilih NIJZ, ki so dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost.

Do sedaj zbrani podatki o varnosti so na voljo v Evropskem javnem poro─Źilu za posamezno cepivo (EPAR), v katerem so tudi mese─Źne posodobitve podatkov o varnosti (glejte tudi odgovor na 10. vpra┼íanje), do sedaj znani ne┼żeleni u─Źinki pa so opisani v povzetku glavnih zna─Źilnosti (glejte poglavje 4.8 Ne┼żeleni u─Źinki) in navodilih za uporabo (glejte poglavje 4 Mo┼żni ne┼żeleni u─Źinki).

V okviru zagotavljanja varne uporabe cepiv je zagotovo pomembno spremljanje tako kratkoro─Źnih kot dolgoro─Źnih ne┼żelenih u─Źinkov, pri ─Źemer se, kot pri vseh zdravilih, vedno ocenjuje razmerje med koristjo in potencialnimi tveganji ob upo┼ítevanju klini─Źnih koristi zdravila/cepiva in dolgoro─Źnih posledic same bolezni.

Kljub temu, da je na voljo ┼że sorazmerno veliko podatkov o kratkoro─Źni do srednjero─Źni u─Źinkovitosti cepiv proti covid-19, se podatki o dolgoro─Źni u─Źinkovitosti cepiv ┼íe zbirajo in dopolnjujejo s podatki iz ┼ítudij faze 4, namenjene spremljanju uspe┼ínosti ┼że dovoljenega zdravila za dovoljeno indikacijo in ugotavljanju redkih ne┼żelenih u─Źinkov. Preiskovancem v osrednjih klini─Źnih presku┼íanjih faze 3 se bo sledilo do 2 leti (za cepiva Comirnaty, Spikevax, Janssen) oz. do 1 leta (Vaxzevria) po prejetju drugega oz. zadnjega odmerka cepiva, z namenom ugotavljanja dolgoro─Źne varnosti in u─Źinkovitosti. Poleg podatkov o trajanju za┼í─Źite proti oku┼żbi s SARS-CoV-2 bodo izsledki osrednjih in drugih klini─Źnih presku┼íanj vsebovali tudi podatke o stopnji u─Źinkovitosti cepiv pri imunsko oslabljenih ljudeh, nose─Źnicah, in ali cepiva prepre─Źijo asimptomatsko oku┼żbo.

Poleg klini─Źnih presku┼íanj v sklopu pridobitve dovoljenja za promet bodo neodvisne ┼ítudije cepiv proti covid-19, ki jih usklajujejo organi EU, in podatki iz opazovalnih raziskav dali tudi ve─Ź informacij o dolgoro─Źni varnosti in u─Źinkovitosti/koristi cepiva za splo┼íno populacijo. Informacije o potekajo─Źih opazovalnih ┼ítudijah v zvezi s covid-19 v EU so na voljo v elektronskem registru post-avtorizacijskih ┼ítudij Evropske unije (EU PAS Register), dosegljivem na https://www.encepp.eu/encepp/studiesDatabase.jsp, informacije v zvezi z opazovalnimi raziskavami pa preko spletne povezave https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/monitoring-covid-19-medicines-0.

EMA ter Evropski center za prepre─Źevanje in obvladovanje bolezni (CDC) sta izdala priporo─Źila glede heterolognega cepljenja proti covid-19 (t. j. cepljenja z razli─Źnimi cepivi).

Dokazi iz ┼ítudij, ki so preu─Źevale re┼żim heterolognega cepljenja, ka┼żejo, da kombinacija vektorskih in mRNK cepiv spodbudi dobro proizvodnjo protiteles proti virusu SARS-CoV-2 in vi┼íji T-celi─Źni odziv kot pri uporabi istega cepiva (homologno cepljenje), bodisi pri primarnem ali po┼żivitvenem cepljenju. Heterologno cepljenje so ljudje na splo┼íno dobro prena┼íali.

Uporaba vektorskega cepiva kot drugega odmerka pri primarnem cepljenju ali uporaba dveh razli─Źnih mRNK cepiv je manj dobro raziskana.

Medtem ko potekajo raziskave z namenom pridobivanja ve─Ź podatkov o dolgoro─Źni varnosti, trajanju imunosti in u─Źinkovitosti takega re┼żima cepljenja, lahko uporaba heterolognih cepiv ponudi fleksibilnost glede mo┼żnosti cepljenja, zlasti v primeru, ─Źe dolo─Źeno cepivo ne bi bilo na voljo.

Tehni─Źna priporo─Źila in nasveti glede heterolognega primarnega ter po┼żivitvenega cepljenja proti covid-19 je EMA objavila na naslednji povezavi:

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19.

Prilagamo vezavo do preliminarnim podatkov klini─Źnega presku┼íanja na 458 ljudeh, ki je primerjalo varnost, reaktogenost ter humoralno imunogenost homolognega s heterolognim cepljenjem proti covid-19:

Ko je pogojno dovoljenje za promet (op: za informacije o pogojnem dovoljenju za promet glejte odgovor na 3., 4. in 5. vpra┼íanje) izdano, mora imetnik dovoljenja za promet izpolniti dolo─Źene obveznosti v dolo─Źenih rokih. Te obveznosti vklju─Źujejo dokon─Źanje teko─Źih ali novih klini─Źnih presku┼íanj z zdravilom/cepivom ali zbiranje dodatnih podatkov za potrditev, da razmerje med koristmi in tveganji zdravila/cepiva ostaja pozitivno. EMA objavi pogoje dovoljenja za promet v EPAR zdravila/cepiva.

Pogojno dovoljenje za promet se lahko spremeni v dovoljenje za promet z veljavnostjo 5 let, ko imetnik dovoljenja za promet izpolni nalo┼żene obveznosti in popolni podatki potrjujejo, da koristi zdravila/cepiva ┼íe naprej odtehtajo tveganja.

Tako kot za katero koli zdravilo, ─Źe novi podatki ka┼żejo, da koristi zdravila ne odtehtajo ve─Ź njegovih tveganj, lahko EMA sprejme regulativne ukrepe, na primer za─Źasno ustavi ali pa prekli─Źe dovoljenje za promet. EMA lahko sprejme tudi regulativne ukrepe, ─Źe podjetje ne izpolnjuje nalo┼żenih obveznosti.

Kot je navedeno ┼że v odgovoru na 16. vpra┼íanje, so podatki osrednjih klini─Źnih ┼ítudij o varnosti in u─Źinkovitosti odobrenih cepiv proti covid-19 predstavljeni v povzetku Evropskega javnega poro─Źila o oceni cepiva (EPAR) in pripadajo─Źem povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila (SmPC-ju), do katerih lahko dostopate na spodnjih povezavah Evropske agencije za zdravila (EMA), razdelkih ÔÇťAssessment historyÔÇŁ in ÔÇťProduct informationÔÇŁ:

Kon─Źni podatki o u─Źinkovitosti cepiv proti covid-19 bodo na voljo po zaklju─Źku osrednjih klini─Źnih presku┼íanj, ki sledijo preiskovancem do 2 leti (Comirnaty, Spikevax, Janssen) oz. do 1 leta (Vaxzevria) po prejetju drugega oz. zadnjega odmerka cepiva.

V odgovorih na 11. in 12. vpra┼íanje je ┼że bilo pojasnjeno, da je EMA objavila tudi na─Źrt spremljanja varnosti in smernice za na─Źrtovanje obvladovanja tveganja za cepiva proti covid-19, ki narekujejo, da imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predlo┼żi periodi─Źna posodobljena poro─Źila o varnosti (angl. Periodic safety update report, PSUR) v oceno regulativnim organom vsakih 6 mesecev v prvih letih registracije zdravila. Za cepiva proti covid-19 se pri─Źakuje, da bodo imetniki dovoljenja za promet, poleg rednih PSUR, Evropski agenciji za zdravila predlo┼żili tudi mese─Źne povzetke varnosti cepiva. Ti bodo med drugim vklju─Źevali informacije o prijavljenih domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, vklju─Źno z ne┼żelenimi dogodki posebnega pomena (angl. Adverse events of special interest AESI), in podatke o prodaji.

Mese─Źni povzetki varnosti cepiv se nahajajo na naslednjih povezavah:

V skladu s podatki, pridobljenimi iz osrednjih in drugih klini─Źnih presku┼íanj, ter s teko─Źimi podatki o varnosti cepiv, se redno posodablja povzetek Evropskega javnega poro─Źila o oceni cepiva (EPAR) in povzetek glavnih zna─Źilnosti zdravila (SmPC). Kon─Źno poro─Źilo klini─Źnega presku┼íanja, s popolnimi podatki o varnosti in u─Źinkovitosti cepiva bo imetnik dovoljenja za promet moral predlo┼żiti regulatornemu organu po zaklju─Źku osrednjega klini─Źnega presku┼íanja, katerih predvideni datumi zaklju─Źka so navedeni v odgovoru na 9. ┬ávpra┼íanje.

Vsako izmed cepiv proti covid-19, dostopnih na obmo─Źju Republike Slovenije, je bilo za namen pridobitve (pogojnega) dovoljenja za promet vklju─Źeno vsaj v eno osrednje klini─Źno presku┼íanje. Vsa osrednja klini─Źna presku┼íanja za omenjena cepiva ┼íe vedno potekajo, z izjemo enega klini─Źnega presku┼íanja s cepivom Vaxzevria (COV003), ki naj bi se zaklju─Źilo septembra 2021. Vsi predvideni datumi zaklju─Źkov presku┼íanj so navedeni v odgovoru na 9. vpra┼íanje. Ob tem velja poudariti, da nobeno osrednje klini─Źno presku┼íanje ne poteka izklju─Źno v Evropski Uniji, oziroma ve─Źina omenjenih klini─Źnih presku┼íanj ne poteka v EU, temve─Ź v ZDA, Peruju, ─îilu ter Zdru┼żenem Kraljestvu.

Na obmo─Źju EU pa poteka izjemno veliko ┼ítevilo neodvisnih klini─Źnih presku┼íanj s cepivi proti covid-19. Vsa intervencijska klini─Źna presku┼íanja so registrirana v Registru klini─Źnih presku┼íanj EU, ki se nahaja na povezavi:

Zaradi samega ┼ítevil─Źnega obsega prigla┼íenih klini─Źnih presku┼íanj je tako nemogo─Źe oceniti, kdaj bodo klini─Źna presku┼íanja na obmo─Źju Evropske Unije zaklju─Źena.

Za cepiva je, poleg ┼że sicer strogih zahtev, ki veljajo za vsa zdravila, v Evropski direktivi o zdravilih in slovenskem zakonu predpisana ┼íe posebna kontrola kakovosti vsake serije cepiva. To pomeni, da se poleg analiznega presku┼íanja, ki ga na vsaki seriji cepiva izvede proizvajalec, pred sprostitvijo serije na trg izvede ┼íe neodvisna kontrola. Izvajajo jo specializirani uradni laboratoriji (OMCL – Official Medicines Control Agency), neodvisni od farmacevtske industrije in povezani v Evropsko mre┼żo uradnih kontrolnih laboratorijev (GEON, https://www.edqm.eu/en/general-european-omcl-network-geon), ki jo koordinira Evropski direktorat za kakovost zdravil (EDQM).

V Sloveniji naloge posebne kontrole vr┼íi Uradni kontrolni laboratorij, ki deluje v okviru Nacionalnega kontrolnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in je polnopravni ─Źlan mre┼że uradnih kontrolnih laboratorijev.

Vsaka posamezna serija cepiva, ki se uporablja v Sloveniji, je preizku┼íena v enem od neodvisnih evropskih uradnih kontrolnih laboratorijev usposobljenih za tovrstne analize. Parametri, ki se preverjajo za vsako posamezno cepivo, so dogovorjeni znotraj mre┼że OMCL in so javno objavljeni na spletni strani EDQM. Poleg analiznega presku┼íanja uradni laboratorij izvede tudi pregled proizvodne dokumentacije posamezne serije cepiva. Ko se prepri─Źa v ustrezno kakovost preverjane serije cepiva, neodvisni uradni kontrolni laboratoriji izda OCABR certifikat (Official Control Authority Batch Release), ki ga priznajo vsi ostali ─Źlani evropske mre┼że kontrolnih┬á laboratorijev, torej tudi slovenski laboratorij. To je tako imenovani postopek poenotenega spro┼í─Źanja na osnovi neodvisne kontrole kakovosti vsake posamezne serije cepiva pred sprostitvijo na trg in predstavlja pomemben del strategije za zagotavljanje kakovostnih cepiv v evropskem prostoru.

Poro─Źilo prof. dr. Pabla Campre iz Madrida je preu─Źila EMA. Zaklju─Źki v tem poro─Źilu glede vsebnosti ┬╗grafen oksida┬ź v cepivih so narejeni na podlagi predvidevanj in niso znanstveno podprti ali dokazani. ┬╗Grafen oksid┬ź ni sestavina cepiv in se ne uporablja v proizvodnji cepiv. V proizvodnih enotah se ne nahaja in ni nikakr┼ínih dokazov, da bi lahko bil dodan v cepiva. Odgovorni strokovnjaki za zagotavljanje kontrole kakovosti cepiv in zagotavljanje kakovosti tako s strani proizvajalcev kot tudi s strani uradnih kontrolnih laboratorijev, odgovornih za spro┼í─Źanje cepiv, potrjujejo, da je vsaka serija cepiv proti covidu-19 v EU pred sprostitvijo ustrezala oz. ustreza kakovostnim standardom. Tudi glede serij, ki naj bi vsebovale ┬╗grafen-oksid┬ź, prijave glede odstopanja kakovosti ni bilo. Glede na razli─Źne procese proizvodnje cepiv proti covidu-19 in postopke proizvodnje grafena, prisotnost grafena ali njegovih derivatov v cepivih ni verjetna.

Z zagotavljanjem kakovosti cepiv, ki je z ustreznimi postopki vgrajena v sam proces proizvodnje cepiv, s predpisanimi postopki kontrole kakovosti ter dodatnimi analizami vsake serije cepiva pred sprostitvijo na trg s strani neodvisnega laboratorija je dokazano, da cepiva ┬╗grafena┬ź, njegovih derivatov ali morebitnih drugih snovi, ki niso navedene v sestavi cepiv, ne vsebujejo.

V poplavi informacij, razpolo┼żljivih na svetovnem spletu in socialnih omre┼żjih, med katerimi so bistveno hitreje in la┼żje dostopne ravno zavajajo─Źe in celo la┼żne informacije, ki ┼żal lahko hitro vodijo v zmotne zaklju─Źke, vas spodbujamo, da za verodostojne in relevantne informacije v zvezi z boleznijo covid-19 in njenim zdravljenjem obi┼í─Źete spletne strani uradnih institucij:

Za zanesljive vire informacij v zvezi s cepivi in cepljenjem obi┼í─Źite tudi spletne strani zdravstvenih organizacij na nacionalni in mednarodni ravni, dosegljive preko spletne strani:

oziroma neposredno spletne strani:

┬ę 2022 JAZMP. Vse pravice pridr┼żane. Pravno obvestilo
Prepovedana je kakršnakoli zloraba podatkov. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
Vsebine se ne sme reproducirati, distribuirati, interpretirati, prevajati ali prilagajati, delno ali v celoti, v kakr┼íni koli obliki ali na kakr┼íen koli na─Źin, brez predhodnega dovoljenja JAZMP.

Scroll to Top