Medicrime konvencija

Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (Medicrime konvencija) je prva in edina mednarodna pogodba, ki se ukvarja s problemom ponarejanja medicinskih izdelkov, med katere sodijo zdravila, medicinski pripomočki in drugi izdelki za podporo zdravju.

Konvencija daje podlago za:

 • pregon kriminalnih dejanj na naslednjih področjih, kadar so storjena naklepno:
  • ponarejanje medicinskih izdelkov;
  • promet s ponarejenimi medicinskimi izdelki;
  • ponarejanje dokumentov;
  • izdelava, promet na debelo in drobno, posredovanje pri dobavi ali dajanje v promet zdravil brez ustreznih dovoljenj in medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev o skladnosti ter pregon nezakonite uporabe dokumentov;
 • zaščito žrtev;
 • nacionalno in mednarodno sodelovanje med pristojnimi organi na področju zdravja, carine in policije.

Osnovni namen Medicrime konvencije je zaščita zdravja ljudi in njihove pravice do dostopa do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil. Konvencija ne obravnava vprašanj v zvezi s pravicami intelektualne lastnine.

Konvencija vzpostavlja koordinacijsko mrežo na mednarodni in nacionalni ravni, povezave z drugimi mednarodnimi organizacijami in omogoča izobraževanja deležnikov, ozaveščanje javnosti ter promocijo in izmenjavo informacij med pristojnimi organi.

Medicrime konvencija je bila 28. 10. 2011 sprejeta v Moskvi. Veljati je začela 1. 1. 2016. S podpisom Slovenije, dne 6. 3. 2019, je konvencijo tako do sedaj podpisalo 29 držav, 15 držav pa jo je že ratificiralo.

Več o Medicrime konvenciji lahko preberete tudi na spletni strani EDQM

Scroll to Top