Medicrime konvencija

Opens external link in new windowMedicrime konvencija je prva in edina mednarodna pogodba, ki se ukvarja s problemom ponarejanja medicinskih izdelkov in daje podlago za:

 • pregon kriminalnih dejanj na tem področju, kadar so storjena naklepno:
  • ponarejanja medicinskih izdelkov;
  • promet s ponarejenimi medicinskimi izdelki;
  • ponarejanje dokumentov;
  • izdelava, promet na debelo in drobno, posredovanje pri dobavi ali dajanje v promet zdravil brez ustreznih dovoljenj in medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev o skladnosti ter nezakonita uporaba dokumentov;
 • zaščito žrtev
 • nacionalno in mednarodno sodelovanje med pristojnimi organi na področju zdravja, carine in policije

Osnovni namen konvencije je zaščita zdravja ljudi in njihove pravice do dostopa do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil. Konvencija ne obravnava vprašanj v zvezi s pravicami intelektualne lastnine.

Konvencija vzpostavlja koordinacijsko mrežo na mednarodni in nacionalni ravni, povezave z drugimi mednarodnimi organizacijami in omogoča izobraževanja deležnikov, ozaveščanje javnosti, promocijo in izmenjavo informacij med pristojnimi organi.

Konvencija je stopila v veljavo s 1. 1. 2016, do sedaj pa jo je ratificiralo enajst držav.
Slovenija je v procesu podpisa in ratifikacije konvencije. Koordinacijo izvajanja konvencije bo prevzelo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Pri tem bodo sodelovali tudi Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za finance – Carinska uprava, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija in Kriminalistični urad.