Prijava suma na ponaredek

V primeru, da sumite, da je zdravilo, ki ste ga kupili ali pa vam je bilo izdano na recept, ponarejeno, vas prosimo, da o tem takoj obvestite JAZMP.

V prijavi suma ali odkritja ponarejenega zdravila poleg imena zdravila navedite tudi serijsko številko in ostale relevantne podatke: farmacevtska oblika, odmerek, ime izdelovalca oziroma imetnika dovoljenja za promet z zdravilom ter čas in kraj zaznave suma ali odkritja ponarejenega zdravila.

Za obveščanje prosimo uporabite Obrazec o sumu ali neustrezni kakovosti zdravil in ga posredujte na poštni predal , oziroma nas v nujnih primerih pokličite na 24-urno mobilno telefonsko številko +386 41 790 133.

Scroll to Top