NADZOR NAD NPZNZ

Na podlagi 72., 78., 79., 84. in 85. člena Zakona o zdravilih (uradni list RS, št. 17/2014, v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2) mora Minister za zdravje izdati pravilnik/e. Imetniki dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje (NPZNZ) bodo pod nadzorom farmacevtskih inšpektorjev v skladu z ZZdr-2.

Scroll to Top