Nadzor prometa na drobno z zdravili v specializiranih prodajalnah

Farmacevtska inšpekcija izvaja redne in izredne nadzore specializiranih prodajaln v skladu s 13. členom Pravilnika o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 64/2009).

 

Redni nadzor farmacevtska inšpekcija izvaja po uradni dolžnosti najmanj na vsaki dve leti.