Posodobljeni podatki o zdravilu Pradaxa (dabigatran eteksilat)

Evropska agencija za zdravila (EMA) je pregledala tveganje za krvavitev ob jemanju zdravila Pradaxa, da bi preverili, ali novo pridobljeni podatki kažejo na večje tveganje, kot je bilo sprva ocenjeno. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je zaključil, da so podatki o zdravilu skladni z znanim tveganjem za krvavitev ob jemanju antikoagulantov (zdravil, ki preprečujejo strjevanje krvi) in da spremembe v ravni tveganja niso nastale, da pa je treba podatke o zdravilu dopolniti z napotki za zdravnike in bolnike glede zmanjševanja tega tveganja. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top