Novosti povezane z objavo novega Seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

Minister za zdravje je dne 6.3.2013 sprejel nov Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini številka 1710-23/2013/1. Na ta novi seznam so uvrščena tudi zdravili, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, in je na JAZMP vložena vloga za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz teh zdravil.

JAZMP bo vse vloge za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja v Republiki Sloveniji, v nujnih primerih posamičnega zdravljena, ki so bile vložene pred 6.3.2013 in še niso zaključene obravnavala v skladu s 5. oziroma 6. členom Pravilnika o pogojih, načinu in postopkih za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini ( Uradni list RS št. 65/012 in 20/013) tudi v primeru, da so zdravila, ki so bila uvrščena na zgoraj navedeni Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini po 6.3.2013, postala nujno potrebno zdravilo.

Tiste vloge za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja v Republiki Sloveniji, v nujnih primerih posamičnega zdravljena, ki so na JAZMP prispele po 6.3.2013, katerih zdravila so s 6.3.2013 na podlagi zgoraj navedenega Seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini posta nujno potrebna zdravila, pa bo JAZMP obravnavala na podlagi 7. oziroma 8. člena Pravilnika o pogojih, načinu in postopkih za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini ( Uradni list RS št. 65/012 in 20/013). Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top