Uporaba antibiotikov pri živalih – nasvet Evropske agencije za zdravila (EMA) Evropski komisiji glede vpliva na javno zdravje in zdravje živali

Evropska agencija za zdravila (EMA) bo Evropski komisiji svetovala glede vpliva uporabe antibiotikov pri živalih na javno zdravje in zdravje živali

Evropska komisija je v okviru Akcijskega načrta proti naraščajoči nevarnosti zaradi protimikrobne rezistenca Evropsko agencijo za zdravila (EMA) zaprosila za nasvet glede vpliva uporabe antibiotikov pri živalih na javno zdravje in zdravje živali. Pri izdelavi nasveta bosta sodelovala odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) in odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP). EMA bo za ta namen ustanovila tudi interdisciplinarno delovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov obeh odborov ter CVMP delovne skupine za antibiotike in CHMP delovne skupne za infekcijske bolezni. Pri izdelavi nasveta se bo upoštevalo tudi podatke Evropskega centra za preventivo in nadzor bolezni (ECDC) in Evropske agencije za varno hrano (EFSA), po potrebi pa tudi dodatna strokovna znanja in mnenja deležnikov glede tega področja. Izdelava nasveta bo potekala postopno in bo predvidoma zaključena do konca leta 2014. VEČ NA SPLETNI STRANI EMA

EMA: www.ema.europa.eu/ema

Scroll to Top