Nova priporočila za obvladovanje tveganja za alergijske reakcije pri intravenskih zdravilih, ki vsebujejo železo

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled intravenskih (i.v.) zdravil, ki vsebujejo železo, ki se uporabljajo za zdravljenje pomanjkanja železa in anemije (majhnega števila rdečih krvničk), povezane z nizko ravnjo železa v krvi. CHMP je zaključil, da so ob upoštevanju določenih ukrepov za zmanjševanje tveganja za alergijske reakcije koristi teh zdravil večje od z njimi povezanih tveganj. Več…

Scroll to Top