PRAC priporočil začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravilom Protelos (stroncijev ranelat)

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je priporočil prenehanje uporabe zdravila Protelos (na trgu EU tudi pod imenom Osseor) za zdravljenje osteoporoze.

Več…

Scroll to Top