Prenehanje veljavnosti dveh pravilnikov

Z uveljavitvijo novega Zakona o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/2014) sta prenehala veljati Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila (Uradni list RS, ┼ít. 86/08) in Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, ┼ít. 103/08). Na podlagi 7. ─Źlena novega Zakona o zdravilih JAZMP pripravlja smernice, v katerih bo povzela navedena pravilnika. Smernice bo JAZMP po javni razpravi objavila na svoji spletni strani.

Scroll to Top