Nova priporočila pri uporabi zdravil, ki vsebujejo zolpidem

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled zdravil, ki vsebujejo zolpidem. Ta zdravila se uporabljajo za kratkotrajno zdravljenje nespečnosti. PRAC je zaključil, da koristi zdravil odtehtajo z njimi povezana tveganja, vendar pa je treba informacije o zdravilih dopolniti, da se ta tveganja še nadalje zmanjšajo. Več…

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top