Obvestilo o pripravi in zbiranje pripomb k predlogu Smernic za opredelitev izdelkov za uporabo pri ljudeh

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) je v skladu s 7. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) pripravila predlog Smernic za opredelitev izdelkov za uporabo pri ljudeh.

Glede na navedeno je JAZMP predlog Smernic za opredelitev izdelkov za uporabo pri ljudeh objavila na svoji spletni strani, predloge in pripombe pa lahko, na obrazcu, ki je priloga tega obvestila, posredujete na naslov:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Ptujska ul. 21

1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:

Rok zbiranja pripomb: do vključno 23. 4. 2014.

Smernice se nahajo na tej ovezavi

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top