Priporočilo odbora PRAC glede sočasne uporabe več zdravil, ki delujejo na sistem renin-angiotenzin

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil s pregledom sočasne uporabe zdravil, ki zavirajo sistem renin-angiotenzin (RAS). PRAC je zaključil, da sočasna uporaba dveh zdravil iz katerekoli skupine, ki deluje na sistem RAS, ni priporočljiva. Več

Scroll to Top