Obvestilo imetnikom dovoljenj za promet z zdravili glede Obrazca za prenos dovoljenja za promet z zdravilom in Obrazca za ukinitev dovoljenja za promet z zdravilom

JAZMP obvešča imetnike dovoljenj za promet z zdravili (v nadaljnjem besedilu: imetniki), da sta na spletni strani JAZMP glede na določbe V. in VI. poglavja Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14), ki začne veljati 9. 8. 2014, objavljena Obrazec za prenos dovoljenja za promet z zdravilom in Obrazec za ukinitev dovoljenja za promet z zdravilom. Imetnike vljudno pozivamo, da ta obrazca uporabljajo pri vlogah za prenos in ukinitev dovoljenja za promet, ki jih bodo predložili po uveljavitvi pravilnika.

Obrazca sta na voljo na podstrani JAZMP Obrazci.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top