PRAC priporočil strožjo omejitev omejitev uporabe valprojske kisline/natrijevega valproata

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) je zaključil pregled zdravil, ki vsebujejo valprojsko kislino/natrijev valproat (v nadaljnjem besedilu: valproat) glede varnosti uporabe v času nosečnosti. Več…

Scroll to Top