Obvestilo vsem imetnikom dovoljenj za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami

JAZMP obvešča vse imetnike dovoljenj za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, da je bil dne 19. 9. 2014 v Uradnem listu RS, št. 67/2014 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:

– Izjavo o poučenosti in soglasju za darovanje in pridobivanje tkiv in celic,

– Odgovornosti odgovorne osebe ustanove za tkiva in celice oziroma donorskega centra,

– Laboratorijsko testiranje darovalcev tkiv in celic.

Pravilnik stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dosegljiv je na spletni strani Uradnega lista ( http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142821 ).

Scroll to Top