Dopolnitev podatkov v evropski spletni bazi poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil

Evropska agencija za zdravila (EMA) je na spletni strani www.adrreports.eu leta 2012 začela z objavljanjem zbirnih poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v EGP (sporočilo za javnost z dne 31.5.2012). Podatki, zajeti v poročilih, so pridobljeni neposredno iz evropske podatkovne baze EudraVigilance, v katero so nacionalni organi, pristojni za zdravila, in imetniki dovoljenj za promet z zdravili dolžni posredovati poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil. 

Več…

Scroll to Top