PRAC priporočil nadaljnje ukrepe za zmanjšanje tveganja za nastajanje krvnih strdkov pri zdravljenju z zdravilom Iclusig (ponatinib)

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) je zaključil pregled koristi in tveganj za zdravilo Iclusig (ponatinib). PRAC je ocenil, da koristi zdravljenja odtehtajo morebitna tveganja, vendar pa je treba dopolniti informacije o zdravilu s strožjimi opozorili, še posebej glede tveganja za nastajanje krvnih strdkov in zapore krvnih žil. Več…

Scroll to Top